VÅRT SORTIMENT

Se dig omkring var du än är. Ett IVECO BUS-fordon passerar med all säkerhet i närheten.

IVECO BUS utvecklar kollektivtrafikfordon för att möta nuvarande och framtida transportbehov. Genom detta uppdrag har varumärket åtagit sig att arbeta för säkra, effektiva, bekväma och hållbara transporter. IVECO BUS fortsätter att göra framsteg inom områdena för nya fordon, alternativa bränslen och drivsystem samt konceptfordon i syfte att minska bränsleförbrukningen och CO2-utsläppen och även möta kundens framtida behov.

ETT KOMPLETT SORTIMENT AV FORDON FÖR ALLA BEHOV I EN VÄRLD SOM KÄNNETECKNAS AV RESANDE.

 

Download our Brand Book: