IN-MOTION-CHARGING

EN ANNAN ELEKTROMOBILITETSIDÉ

IVECO BUS, ledande aktör inom kollektivtrafiken, skapar en association till begreppet vagnbuss som ett robust och moget elfordon. In-Motion-Charging är ett elbusskoncept som ger viktiga fördelar jämfört med helt batteridrivna bussar.

IVECO BUS levererar ett omfattande utbud av bussar med nollutsläpp med In-Motion-Charging. Den innehåller både solo- och artikulerade versioner, konventionell bussdesign eller premium BRT-paket såsom Crealis.

För att tillhandahålla de bästa driftsförhållandena ger IVECO BUS tekniska råd för PTA, operatörer och transportkonsulter avseende dynamisk prestanda, passagerarkapacitet och klimatkomfort, samt datorsimulering av energianvändning för bussrutternas sektioner som har körts under kontaktledningar eller med batterier.

Över 800 av de vagnbussar som IVECO BUS har byggt drivs i Europa. För den nya generationen valde IVECO BUS en ledare inom teknik och service, med över 14 000 byggda enheter: Škoda Electric. 


HELTIDS- OCH NOLLUTSLÄPPSSERVICE

In-Motion-Charging är en elbuss med batterier som är anslutna till de två kontaktledningarna och laddas när du kör.

OMSORG FÖR STADSARKITEKTUR

Att köra med nollutsläpp och utan kontaktledningar öppnar nya möjligheter för att köra in i stadens centrum.

LÄGRE ENERGIKOSTNADER

In-Motion-Charging möjliggör optimering av infrastrukturinvesteringar och laddningskostnader för bussprojekt med nollutsläpp.

PRESTANDA UTAN KOMPROMISSER

De viktigaste utmaningarna med nollutsläppsdriften är räckvidd och klimatkomfort.