SUSTENABILITATE

În calitate sa de lider în domeniul vehiculelor destinate transportului de călători, IVECO BUS este un susținător înflăcărat al sustenabilității. Oferind soluții cu un nivel redus de emisii de carbon, IVECO BUS depune toate eforturile pentru a atinge obiectivul „Factorul patru” de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Cu cât mai multe persoane folosesc mijloacele de transport în comun, cu atât nivelul de zgomot și emisii CO2 pe persoană se reduce, pentru un viitor confortabil și sustenabil.

IVECO BUS își exprimă angajamentul față de dezvoltarea sustenabilă în diverse moduri: de la promovarea mobilității tot mai sustenabile la reducerea impactului asupra mediului al proceselor de producție; de la inițiative care implică rețeaua de vânzări la cele care oferă beneficii comunităților locale. Începând de la conducerea executivă, toți angajații IVECO BUS se implică pe deplin în acest proces.

Reducerea impactului social și a impactului asupra mediului al vehiculelor pe parcursul duratei lor de viață este o strategie cheie pentru IVECO BUS. Pentru a îndeplini acest obiectiv, activitățile de cercetare ale companiei se concentrează pe dezvoltarea soluțiilor inovatoare de reducere a poluării și emisiilor de zgomot, sporind în același timp caracterul reciclabil al produsului. Datorită utilizării eficiente a resurselor naturale, cu o atenție deosebită la utilizarea rațională a resurselor de apă și energie, minimizării producției de deșeuri și gestionării eficiente a acestora, IVECO BUS și-a propus să reducă și mai mult impactul proceselor sale de dezvoltare și producție.

Pentru a dezvolta procese și produse cu un impact mai redus asupra mediului și pentru a menține cele mai înalte niveluri de excelență în producție, IVECO BUS respectă principiile de producție de clasă mondială, metodologia japoneză inovatoare bazată pe principiul îmbunătățirii continue. Din anul 2007, IVECO BUS își gestionează toate unitățile de producție în conformitate cu producția de clasă mondială.