ECAS bir Electronically Controlled Air Suspension (elektronik kontrollü hava süspansiyon) sistemidir. Süspansiyonların elektronik şekilde kontrol edilmesi optimum bir sürüş konforu ve aracın hıza, yüke ve yola göre uygun olarak ayarlanmasını sağlar. Ayrıca dingillerdeki yük ile orantılı olan frenleme basıncı üzerinde de etkilidir.Havalı süspansiyon, taşınan yük için daha fazla koruma sağlar. Kırılmaya müsait yüklerin taşınması ve aynı şekilde değiişik üstyapıların daha güvenli ve elverişli bir şekilde taşınması için  çok uygundur.