​Organizasyon modeli

Iveco şirket yönetim sistemini, bütün çalışanların, iş ortaklarının ve Iveco adına çalışan üçüncü şahısların uymaları gerektiği kural ve prosedürleri içeren bir organizasyon modeli, yönetim ve denetim sistemi şeklinde yapılandırmıştır.

Iveco SpA Organizasyon modeli dosyası, 231/2001 nolu yasal kararına uygun olarak, Iveco SpA için geçerli olan, Fiat SpA yönetmeliklerine göre güncellenmiş ve 17 Eylül 2007 tarihinde yönetim kurulu üyeleri tarafından onaylanmış organizasyon modelini, yönetim ve denetim sistemini içermektedir.

Buna ilave olarak Sarbanes-Oxley Sözleşmesinin 301. bölümüne istinaden talep edilen etik prensiplerin ihlali ile ilgili haklar da ele alınmıştır.