​Iveco: merkezdeki müşteri

Vizyon

Müşterilerimizin başarıları için değer ve kalite sunarak rekabette lider olmak.

 

Misyon

Dünya çapındaki ortaklıklarımız ile üstün becerilerimize dayalı olarak taşımacılık sektörüne çözümler sunmak.

 

Değerler

Performans. Müşterimizin ticari faaliyetinin değerlerini destekliyoruz

Ürün ve hizmetlerimize ait performansın anlamı ilk ve öncelikli olarak müşteriye, şirketini zamanla ekonomik olarak büyütebilmesi ve elde ettiği başarının hem bizim hem de onların olmasıdır.

 

Taahhüt. Sorumluluklarımızı ciddiye alıyoruz

Müşterilerimizin, hissedarlarımızın, çalışma arkadaşlarımızın ve şirketin beklentilerini bir bütün olarak karşılayabilmek adına çalışmalarımızı sorgulamaktan korkmuyoruz.

Bunu, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi sunarken müşterimizin verimliliğine öncelik vererek ve çevreyi koruyarak, gözeterek sürekli olarak geliştirerek uyguluyoruz.

 

Güvenirlilik. Sözümüzde duruyoruz.

Çalışma arkadaşlarımız ve müşterilerimize verdiğimiz sözleri tutmak kültürümüzün bir parçasıdır.

Şirketimizin adını ürünlerimizi ve hizmetlerimizi  vaktinde, güvenilir ve ekonomik bir şekilde sunarak sürdürüyoruz.

 

Ekip ruhu. Bayilerimiz, tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz ile birlikte çalışıyoruz.

Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve bayii ağımız takım arkadaşlarımızdır, birlikte değişimi anlar ve üstesinden geliriz; hedefimiz rekabeti önceden tahmin ederek nasıl bir arada rekabet edebileceğimizi belirleyen adımları keşfetmektir.