FPT (Fiat Powertrain Technologies) geleceğe bakış!

​​​​​​​Cursor X: Çok güçlü itiş (doğal gaz, hidrojen yakıt pili veya elektrik pilleri), modüler, çoklu uygulama, dikkatli (kendi kendine öğrenme yeteneğine sahip ve önemli miktarda bilgi sağlayabilen), CO2 emisyonlarını %30’a kadar azaltabilen "Dünya gezegeni için tasarlanan" bu konsept yenilik fikrimizi ve stratejik ürün vizyonumuzu temsil eder.

​​​​Cursor 13 NG EVO Prototipi: Yeni nesil ağır hizmet tipi doğal gaz motorları için doğrudan enjeksiyonlu bir motorun geliştirilmesinde bir başlangıç noktası. NG (Doğal Gaz) kontrollü yeni ateşleme motoru tork, nominal çıktı ve frenleme ısıl verimini %10 arttırırken, sera gazı emisyonlarını azaltır.

Yakıt Piline Sahip Yeni Güç Ünitesi Konsepti: Ağır iş uygulamaları için tasarlanmış, gürültü ve kirletici maddeler açısından sıfır emisyona sahip olan motor, % 50'ye varan itme verimi için yönetim ve akıllı kontrollerle donatılmış olacak.​​​​

​​​​FPT’nin Elektrik Stratejisi: FPT’nin stratejisinin temel unsurları, her bir görev için özel çözümler ile hem elektrik tahrikinde hem de destek alanında sunuldu.​