​Ticari eğitim

​Türkiye Unetversity tarafından verilen ticari eğitim, bireysel becerilere yönelik olarak da hazırlanır.

Her bir kişi becerisi bakımından bir analize tabi tutulur ve bu analize göre, rolleri gereği ihtiyaç duydukları özel becerilerin belirlendiği ve geliştirildiği kişisel bir eğitim planı oluşturulur. Ticari eğitim kursları hem Iveco satış ağındaki satıcının hem de satış ve satış sonrasında faal olan bayii yönetiminin ihtiyaçlarına yöneliktir.

Iveco’nun ana hedefi, bayilerimizdeki satış departmanları içerisindeki beceri seviyesini, yüksek başarı sağlayanların sertifikalandırıldığı bir eğitim seviyesi ile yükseltmektir. Sertifikalı satış personelleri, temel becerilerinin artırılması ve temelde yatan herhangi bir zayıflığın ortaya çıkarılması amacı ile uygulanan bir eğitim kursundan geçmiş olacaklardır. Satış personelleri, beceri düzeylerinin korunduğundan emin olunması için her yıl sertifikalandırılır.