E-posta uyarısı

Eğer basın için ayrılmış listeye kaydolmak istiyorsanız aşağıdaki formu doldurun, her bir yeni gönderide size haber verilecek.Bu Gizlilik Bildirimi, IVECO S.p.A.’nın (“biz”, “bizim” veya “Şirket”) kişisel verilerinizi (“Veri”) yürürlükteki kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak nasıl kullandığını açıklamaktadır. Biz, üretim malları sektöründe küresel bir lider olan CNH Industrial Group’un bir parçasıyız ve gizliliğinizi korumayı ve saygı duymayı taahhüt ediyoruz.

1. VERİLERİ ELDE ETME ŞEKLİMİZ Genelde çevrimiçi web sayfalar aracılığıyla veya katıldığımız etkinliklerde bize kimlik ve iletişim bilgileri gibi Veriler sağlarsınız. Bazı durumlarda, üçüncü şahıslardan veya halka açık kayıtlardan sizinle ilgili Veriler toplayabiliriz. Bu tür üçüncü şahıslardan elde edilen Verileri, bu gizlilik bildiriminde açıklanan uygulamalara göre koruruz.

2. VERİLERİ KULLANMA ŞEKLİMİZ Toplanan veriler, aşağıdaki amaçlarla tarafımızca işlenir:
i. Şirket ve CNH Industrial Group ile ilgili en son haberlerin bulunduğu yazışmalar ve bültenler gönderme;
ii. Organize ettiğimiz veya düzenlediğimiz etkinliğe katılmanız için sizi davet etme;
iii. Tarafımızca davet edildiğiniz etkinliklere katılmak için açık ve tarafımıza iletilmiş kararınıza tabi olarak, etkinlik konumuna erişiminizi, kişisel güvenliğinizi sağlamak, ulaşım organizasyonu ve otel rezervasyonları yapmak için verilerinizin işlenmesini de içerebilen katılımınızın yönetimi. Bu hedefleri yerine getirmek için kişisel kimlik, yemek tercihleriniz veya belirli bir yardıma ihtiyacınız gibi ilave bilgiler vermenizi de isteyebiliriz.
Veriler, basın operatörlerinin ve genel olarak medyanın Şirket, markalarımız ve ürünlerimiz hakkında her zaman güncel bilgilere erişimi olmasını sağlamak için meşru menfaat temelinde toplanır ve işlenir. Veriler, bilgi sistemleri aracılığıyla elektronik olarak veya kağıt üzerinde manuel olarak işlenebilir. Veriler, adil olmak, yasaya uygunluk ve şeffaflık ilkeleri ile yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerin hükümleri uyarınca aynı güvenlik ve gizlilikle tüm kullanım ömrü boyunca işlenir ve saklanır.

3. VERİ SAĞLAMAMA SONUÇLARI Verilerin sağlanması hiçbir zaman zorunlu değildir. Ancak Veri sağlanmaması, organize ettiğimiz etkinliklere sizi kaydetmemiz veya böyle etkinliklere katılımınız için uygun organizasyonu sağlamamız için gerekli bilgileri sunmamızı engelleyebilir.

4. VERİLERİNİZİ NASIL PAYLAŞIRIZ? Veriler, Avrupa Birliği içinde veya dışındaki CNH Industrial Group’un alt kuruluşları ve iştirakleri, hizmet sağlayıcılar, yetkili bayiler, distribütörler ve iş ortaklarıyla paylaşılabilir ve onlara iletilebilir. Bu şahıs ve kuruluşlar belirli bir sözleşme yükümlülüğüne sahiptir ve verileri yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde kullanabilir. Bu Gizlilik Bildirimi’nin 2. Maddesi (iii) uyarınca Veriler, etkinlik organizasyon kurumları, ulaşım şirketleri, seyahat acenteleri, yemek hizmeti şirketleri ve oteller gibi üçüncü şahıs Denetimcilere aktarılabilir. Veriler, üçüncü şahıslara yasal yükümlülüklere uymak, bizim ve CNH Industrial Group’un güvenliğini korumak, bizim ve CNH Industrial Group haklarını ve mülkiyetini korumak, Yerel Yetkililere yanıt vermek veya yargı yetkilileri karşısında haklarımızı kullanmak amacıyla iletilebilir.

5. VERİLERİNİZİ NASIL AKTARIRIZ? Yukarıda ayrıntıları verilen Veri işleme eylemlerini gerçekleştirmek için Verileri, adımıza çalışan kurumların yönettiği dijital ve fiziksel veritabanlarında Verileri depolama dahil Avrupa Ekonomik Bölgesi (EEA) dışındaki ülkelere aktarabiliriz. Veritabanı yönetimi ve Veri işleme, amaçlar dışında gerçekleştirilemez ve yürürlükteki veri koruma yasaları ve yönetmelikleri uyarınca yerine getirilir.
Verilerin EEA dışına aktarılması durumunda, Şirket Verilerin yeterince korunmasını garanti edecek uygun sözleşme önlemlerini alacaktır. Bunlara, AB Komisyonu tarafından kişisel verilerin EEA dışına çıkarılması konusunda kabul edilen Standart Veri Koruma Maddelerine dayanan anlaşmalar da dahildir.

6. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ SAKLAMA Verileri, uygulanabilir olduğunda yasal ve sözleşme gereksinimlerini de dikkate alarak sistemlerimizde ve arşivlerimizde bu Gizlilik Bildirimi’nde açıklanan amaçları yerine getirmek için gerekli olduğu sürece saklarız.
Veriler işlenme amaçları için artık gerekli değilse ve bu tür Verileri saklamamız yasal olarak gerekli değil veya izin verilmiyorsa veriler silinir veya veri şahıslarının tanınmasına izin vermeyecek bir şekilde saklanır. Hizmet veya ürün hazırlığı veya Verilerin işlenmesiyle bağlantılı olarak olası bir yükümlülükle ilgili menfaatlerimizi korumak için gerekliyse Verileri daha uzun süre boyunca saklayabiliriz.

7. VERİ KONTROLÖRÜ via Puglia, 35, Torino, İtalya adresinde kayıtlı IVECO S.p.A., bu Gizlilik Bildirim’i çerçevesinde topladığı, işlediği ve depoladığı verilerin kontrolörüdür.

8. VERİLERİNİZLE İLGİLİ HAKLARINIZ Haklarınızı,yürürlükteki yasa ve yönetmeliklerin tanımladığı şekilde kullanabilirsiniz. Bunlar aşağıdakileri içerir:
• Erişim hakkı: Kontrolörden, kişisel bilgilerinizin işlenip işlenmediğiyle ilgili bilgi alma hakkı ve işleniyorsa kişisel bilgilerinize erişim sağlama talebi.
• Düzeltme hakkı: Verilerin yanlış olduğunu veya eksik bilgilerin tamamlandığını düşünüyorsanız, ilave bildiri sağlama aracılığıyla da dahil olmak üzere Kontrolörden kişisel verilerinizin düzeltilmesini isteme hakkı.
• Silme hakkı: Talebin yürürlükteki yasalara ve yönetmeliklere uygun bir şekilde yapılma koşuluyla, yasaya aykırı bir gecikme olmadan kişisel verilerinizi silmemizi isteme hakkıdır.
• Verilerin işlenmesine karşı çıkma hakkı: Kontrolörün yasal menfaatine bağlı olarak kişisel verilerinizin işlenmesine istediğiniz zaman karşı çıkma hakkı.
• Verilerin işlenmesini sınırlandırma hakkı: Kişisel verilerin doğruluğu ve kesinliğinin tartışmalı olduğu yerde ve Kontrolörün kişisel verilerin doğruluğunun onaylanmasını gerektirdiğinde Kontrolörden işleme eylemlerine sınırlama getirmesini isteme hakkı.
• Veri taşınabilirliği hakkı: Kontrolöre sağladığınız kişisel verileri yapılandırılmış, sık kullanılan ve makinede okunabilir bir biçimde alma hakkı. Ayrıca, bu verileri Kontrolörden saklamadan, özellikle aşağıdaki durumlarda başka bir veri kontrolörüne aktarma hakkına da sahipsiniz: İşlemenin izne veya sözleşmeye bağlı olması ve işlemenin otomatik araçlarla gerçekleştirilmesi.
• Şikayette bulunma hakkı: Başka bir yönetimsel veya yargısal itiraz ön yargısı olmadan, verilerin işlenmesinin gizli veya yürürlükteki yasalarla yönetmeliklere uygun olmayan şekilde yapıldığını düşünüyorsanız, yaşadığınız veya çalıştığınız Eyalet Denetim Yetkilisine veya ihlalin gerçekleştiği Eyalet Denetim Yetkilisine şikayette bulunabilirsiniz. Aşağıdaki şekilde bize ulaşarak yukarı bahsedilen haklarınızı kullanabilirsiniz:
• Buradaki çevrimiçi formu doldurarak: https://gdpr.cnhindustrial.com/en-us
• Privacy-compliance@cnhind.com, adresine e-posta gönderip buradan http://www.cnhindustrial.com/en-us/footer/Pages/DSRDC.aspx indirebileceğiniz standart formu ekleyebilirsiniz.
• Bu Gizlilik Bildiriminin 7. bölümünde belirtilen adreste yer alan Kontrolöre “ Gizlilik Bildirimi dikkatine” şeklinde belirtilen bir yazı gönderip buradan http://www.cnhindustrial.com/en-us/footer/Pages/DSRDC.aspx indirebileceğiniz standart formu ekleyebilirsiniz.
Bize istek gönderirseniz kimliğinizi doğrulamak ve gerekirse sizinle iletişime geçmek için ilave kişisel bilgiler almamız gerekebilir. Elimizdeki diğer Verilerle birlikte bu bilgiler, yürürlükteki yasanın gerektirdiği şekilde isteğinizi karşılamak üzere işleme alınacaktır. Gerekirse bazı bilgiler, isteğinizi yerine getirmek için Verilerinizin veri işlemcisi görevi gören, CNH Industrial Group içindeki veya dışındaki diğer şirketlere aktarılabilir. Verileriniz, isteğinizi değerlendirmek ve ele almak için gereken sürede işlenir ve ardından Verileriniz, isteğin doğru şekilde ve zamanında ele aldığını göstermemize yeterli olan uygun bir süre boyunca arşivlenir.

9. BU GİZLİLİK BİLDİRİMİNİN GÜNCELLENMESİ Bu gizlilik bildirimi Temmuz 2018 tarihinde güncellenmiştir. Yasal gereksinimlerin veya işleme aktivitelerimizdeki değişiklikleri yansıtmak için Gizlilik Politikasını her zaman değiştirme ve güncelleme hakkını saklı tutarız. Önemli bir güncelleştirmede sizi bilgilendirmek için makul bir çaba gösteririz.

Tüm alanlar zorunludur