งานสมาคมโลจิสติกส์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

​​​ผู้จัดจำหน่าย SSK, IVECO ในประเทศไทย ได้เข้าร่วมงานสมาคมโลจิสติกส์ในวันที่ 17 มกราคม ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

​ ​