งาน Western Motor Expo 2016 ที่จังหวัดนครปฐม

ผู้จัดจำหน่าย​SSK, IVECO ในประเทศไทยเข้าร่วมงาน Western Motor Expo 2016 ในวันที่ 24 มกราคม ที่จังหวัดนครปฐม​

​