Press release

โรงงาน IVECO ในมาดรดิ ไดร้ บั รางวลั เหรยี ญทองสาํ หรบั ระบบการผลติ ระดบั โลก

โรงงานของ IVECO ในกรุงมาดริดเป็นโรงงานแห่งแรกในกลุ่มโรงงาน 64 แห่งที่ตั้งอยู่ทั่วโลกของ CNH Industrial ที่ประสบความสำเร็จในระดับสูงสุดของความเป็นเลิศด้านระบบการผลิต

การได้รับรางวัลระดับเหรียญทองของระบบการผลิตระดับโลกจำเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตในระดับลึก รวมไปถึงการปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่เห็นได้ชัด ซึงการมีส่วนร่วมของพนักงานในโรงงานทุกคนเป็นสิ่งที่จำเป็น

โรงงานกรุงมาดริดทำการผลิตกลุ่มยานพาหนะบรรทุกขนาดหนักของ IVECO ซึ่งประกอบด้วยแบรนด์ New Stralis NP และ XP และ Trakker สำหรับตลาดทั่วโลก

โรงงานของ IVECO ในกรุงมาดริด ประเทศสเปน เป็นโรงงานการผลิตแห่งแรกของ CNH Industrial Group ที่ประสบความสำเร็จถึงระดับเหรียญทองในโปรแกรมระบบการผลิตระดับโลก (WCM) - ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรฐานสูงสุดของอุตสาหกรรมการผลิตในด้านการจัดการโรงงานและกระบวนการผลิตแบบบูรณาการ จากการบประสบความสำเร็จดังกล่าว ปัจจุบันโรงงานแห่งนี้ได้ถูกจัดอันดับสูงสุดในด้านความเป็นเลิศของระบบการผลิตเทียบกับโรงงานในกลุ่มทั้งหมด 64 แห่งทั่วโลกของเรา

Pierre Lahutte ประธานฝ่ายแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของ IVECO ให้ความเห็นว่า: "เรามีความภาคภูมิใจมากกับโรงงานมาดริด และรางวัลเหรียญทองในระบบการผลิตระดับโลก นี่เป็นการประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่มาจากการทำงานเป็นทีม ความมุ่งมั่น และความมุมานะของพนักงานทุกคนที่โรงงานแห่งนี้ เราได้ทำการลงทุนในโรงงานแห่งนี้ และโดยผ่านการดำเนินการอย่างยั่งยืนของพนักงานทั้งหมดที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตที่เราได้ปรับปรุงระบบกระบวนการผลิตอย่างสมบูรณ์ทุกระบบ ผลลัพธ์ที่ได้คือคุณภาพที่ดีที่สุดสำหรับ ยานพาหนะทุกคันที่ออกจากโรงงานประกอบแห่งนี้"ในระดับชั้นสำหรับ

Tom Verbaeten ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายผลิตของ CNH Industrial ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า:"เราได้เริ่มต้นการรีเอ็นจิเนียริ่งทุกกระบวนการของโรงงานของเราตั้งแต่ 10 ปีที่แล้ว และดำเนินการเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดยั้ง ปัจจุบันโรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานที่ถูกจัดอันดับสูงสุดในด้านคุณภาพการผลิต แต่นี่ไม่ใช่เป็นจุดหมายสุดท้ายของเรา แต่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของยุคแห่งความยอดเยี่ยมใหม่ของเรา และเราจะทำงานอย่างหนักในกระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อมอบผลิตภัณฑ์รถบรรทุก IVECO ที่มีคุณภาพดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา"

โรงงานกรุงมาดริดบรรลุผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของโรงงานในการตรวจสอบภายในด้านระบบการผลิตระดับโลก ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับปรุงต่างๆ ที่ได้ดำเนินการในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งการปรับปรุงเหล่านี้ถูกเปลี่ยนเป็นความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้น คุณภาพของกระบวนการและผลิตภัณฑ์สูงขึ้น และระดับความพร้อมให้บริการที่ระดับ 100% นอกจากนี้การปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมที่ยอดเยี่ยมของโรงงานยังสามารถส่งผลให้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ลงถึง 53% ต่อการผลิตยานพาหนะหนึ่งคัน และมีการรีไซเคิลขยะของเสียในโรงงานได้ถึง 99%

การปรับปรุงหลักๆ เหล่านี้สามารถประสบผลสำเร็จได้ก็ด้วยการมีส่วนร่วมของพนักงานของโรงงานทุกคนผ่านโปรแกรมข้อเสนอแนะของพนักงาน โดยที่โรงงานในกรุงมาดริดเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงด้วยข้อเสนอแนะจำนวน 28 รายการโดยเฉลี่ยจากพนักงานแต่ละคนในแต่ละปี

โรงงานมาดริด: จากประเทศสเปนไปสู่ประเทศอื่นๆ ทั่วโลก
โรงงาน IVECO ในกรุงมาดริดประกอบด้วยสายการผลิตและศูนย์วิจัยพัฒนาสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์รถบรรทุกหนักของแบรนด์ต่างๆ ได้แก่ New Stralis สนับสนุนการผลิตและการวิจัยพัฒนายานพาหนะระบบเครื่องยนต์ดีเซล Stralis XP และในยานพาหนะระบบเครื่องยนต์ CNG และ LNG แบรนด์ Stralis NP รวมไปถึง Trakker กระบวนการผลิตที่ยืดหยุ่นและซับซ้อนของโรงงานแห่งนี้ทำให้เราสามารถทำการผลิตกลุ่มยานพาหนะที่มีความหลากหลายได้สูงสุดถึง 300,000 รูปแบบ 87% เปอร์เซ็นต์ของการผลิตถูกวางแผนเพื่อการส่งออกส่วนใหญ่ไปยังตลาดภูมิภาคยุโรป และบางส่วนไปยังภูมิภาคแอฟริกา เอเชียและอเมริกาใต้ โรงงานนี้จ้างงานพนักงานมากกว่า 2,500 คน ซึ่งจ้างแรงงานหญิงในร้อยละที่มากที่สุดสำหรับภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ของสเปนที่ระดับ 21% ในปีที่แล้ว นอกจากนั้นโรงงานแห่งนี้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในหมวดหมู่ระบบการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจากสถาบันไคเซ็น

มาดริด: โรงงานที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์
IVECO เข้าครอบครองกิจการของโรงงานมาดริดแห่งนี้ในปี 2533 โดยการเข้าซื้อกิจการของ Pegaso แบรนด์ผู้ผลิตรถบรรทุกของสเปน ในปี 2559 โรงงานแห่งนี้ได้เฉลิมฉลองวันครบรอบ 70 ปีของ Pegaso และได้รับการยกย่องในฐานะเป็นโรงงานที่ขับเคลื่อนไปสู่การผลิตเชิงอุตสาหกรรมในประเทศสเปนหลายปีด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ซีรีส์ Stralis รุ่นผลิตจำกัด Pegaso ก่อตั้งขึ้นในปี 2489 ในชื่อ Empresa Nacional de Autocamiones (ENASA) โครงการโรงงานผลิตขนาดใหญ่ในกรุงมาดริดถูกเริ่มดำเนินการในทันที และการก่อสร้างในเฟสแรกสำเร็จสมบูรณ์ในปี 2498 การผลิตรวมทั้งหมดของ Pegaso ในกรุงมาดริดตั้งแต่ปี 2489 จนถึงปี 2533 บรรลุที่ระดับ 405,000 คัน ในปี 2551 ภายใต้ชื่อ IVECO Pegaso โรงงานการผลิตแห่งนี้สามารถจำหน่ายยานพาหนะได้หนึ่งล้านคัน

IVECO และความมุ่งมั่นของเราในประเทศสเปน
โรงงานของ IVECO แห่งที่สองในประเทศสเปน ตั้งอยู่ที่เมืองบายาโดลิด เป็นหนึ่งในโรงงานที่ดีที่สุดในโลกจากทั้ง 64 แห่งของ CNH Industrial ห่างจากระดับเหรียญทองเพียงขั้นเดียวเท่านั้น ในปี 2555 IVECO ได้ตัดสินใจเน้นกิจกรรมด้านการผลิตทั้งหมดสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์รถบรรทุกหนักในประเทศสเปน ซึ่งนั่นหมายถึงการเพิ่มกำลังการผลิตเป็นสองเท่าในประเทศ ด้วยการตัดสินใจดังกล่าว บริษัทได้ลงทุน 500 ล้านยูโรในโรงงานประเทศสเปน และมุ่งมั่นที่จะเพิ่มกำลังการผลิตและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของโรงงานทั้งสองแห่งในกรุงมาดริดและเมืองบายาโดลิดอย่างต่อเนื่อง