​Iveco Unetversity – utbildning av Ivecos anställda och återförsäljare.

​För att tillgodose behovet av utbildning har Fiat-koncernen inrättat en ny skola som utvecklar och arrangerar kurser för egna och återförsäljarnas medarbetare.

Den nya skolan heter Unetversity och anordnar säljkurser och tekniska kurser om Ivecos transport- och lastbilar.

Alla kurser har utformats i syfte att uppfylla de behov som finns inom Ivecos nätverk. Iveco Unetversity har ett omfattande kursutbud som genomförs som traditionell klassundervisning och via Internet som onlinekurser.

Iveco Sweden AB menar att Unetversity-kurserna utgör vägen till ett framgångsrikt varumärke, då kompetenta och professionella medarbetare skapar värde för våra kunder = kunderna förblir lojala.

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 28c1609e-697d-8089-73e1-a79c7346294a.