​Ivecos säljkurser

Ivecos målsättning är att öka specialkompetensen hos Ivecos säljpersonal genom utbildning, så att de blir ännu duktigare på att ge kunderna råd om val av rätt Iveco-produkt.

Innan säljmedarbetaren kallas till en kurs görs en analys av varje enskild deltagares grundkunskaper, och utifrån resultatet sätts individuella kursplaner samman som utvecklar och stärker de specifika kunskaper som krävs i deras arbete.

Säljkurserna berör både kurser för Ivecos säljare och kurser i ledarskap för säljansvariga samt ansvariga för eftermarknadsservicen.

Säljarna blir certifierade varje år som en garanti för att deras kunskapsnivå upprätthålls.

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 1afd729e-a975-8089-73e1-a715d721a54f.