​Iveco teknisk service – E.A.SY.-diagnostik

​För att verkstäderna snabbt och precist ska kunna identifiera eventuella driftstörningar och åtgärda problem, har Iveco tagit fram ett nytt diagnostikverktyg.

Verktyget heter E.A.SY. (Electronic Advanced System) och är ett system som ställer en enkel diagnos av lastbilens olika elektroniska styrenheter via en kommunikationsmodul (ECI) och en särskild dator.

E.A.SY.-programvaran har ett enkelt och intuitivt användargränssnitt, där man kan konsultera en reparationsguide indelad utifrån symptom.

ECI-modulen kan kommunicera med alla nuvarande och framtida Iveco-styrenheter.

Tack vare interaktionen mellan teleservice och alla andra Iveco-supporttjänster som detta system arbetar samman med bildar E.A.SY. kärnan i Iveco Advanced Diagnosis, som utgör nyckeln till framtidens verkstad.

IVECO FRAMTIDSSÄKRAR VERKSTADEN MED E.A.SY.

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 6161729e-b94c-8089-37b2-c1b20be4d8c8.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 6161729e-b94c-8089-37b2-c1b20be4d8c8.