​Ivecos originalreservdelar är din kvalitetssäkring

När du väljer Ivecos originalreservdelar kan du vara säker på att reservdelarna är av hög kvalitet, att de passar perfekt till din transportbil eller lastbil samtidigt som du utnyttjar den specialkompetens som Iveco erbjuder genom sina mekaniker.

Tack vare ett effektivt distributionsnät levereras i 99 % av fallen alla reservdelar inom 24 timmar oavsett var i Europa du befinner dig.

Vid val av reservdelar lägger Iveco vikt vid:

100 % urval – urvalet av de råmaterial som Ivecos produkter tillverkas av sker enligt mycket stränga kvalitetsstandarder. 100% tillförlitlighet – Iveco arbetar endast med leverantörer som garanterar höga kvalitetsnivåer och certifierade produktionsprocesser.

100 % säkerhet – Ivecos certifierade reservdelar säkerställer att bilen behåller sina prestanda över tid liksom sitt värde.

100 % kontroll – alla Ivecos produkter och serviceprestationer genomgår en hård kvalitetskontroll i alla faser av processen.

IVECO

ORIGINALRESERVDELAR – DIN KVALITETSSÄKRING