​Typgodkännande av transport- och lastbilar

​EU har antagit ett gemensamt system för typgodkännande av motorfordon för att harmonisera de nationella reglerna.

Tillämpningen av godkännandesystemet ska fasas in för de olika fordonstyperna under en fyraårsperiod. I fråga om godkännanden är fordonen indelade i följande kategorier:

Kategori M: Fordon som har motor som drivkraft med minst fyra hjul eller med tre hjul, när den tillåtna totalvikten överstiger 1 000 kg och fordonet används för personbefordran.

Personbil M1: Bil som är konstruerad för att användas till befordran av högst nio personer, föraren inräknad.

Personbil M2: Bil som är konstruerad för att användas till befordran av mer än nio personer, föraren inräknad, och som har en tillåten totalvikt som inte överstiger 5 000 kg.

Personbil M3: Bil som är konstruerad för att användas till befordran av mer än nio personer, föraren inräknad, och som har en tillåten totalvikt på över 5 000 kg.

Kategori N: Fordon som har motor som drivkraft med minst fyra hjul eller med tre hjul, när den tillåtna totalvikten överstiger 1 000 kg och fordonet används för godsbefordran.

Upptäck mer
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 54cf729e-79f2-8089-37b2-cca18692bf3a.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 54cf729e-79f2-8089-37b2-cca18692bf3a.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 54cf729e-79f2-8089-37b2-cca18692bf3a.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 54cf729e-79f2-8089-37b2-cca18692bf3a.