Iveco tar stor hänsyn til miljön

​Lastbilar utsätts ofta för kritik för sitt bidrag till miljöföroreningarna och trafikbelastningen.

Lastbilar är en mycket viktig del av vår ekonomi, och Iveco arbetar hårt på att utveckla fordon och tillverkningsprocesser som kan minimera miljöpåverkan från både produkter och fabriker.

Som ett helägt dotterbolag i Fiat-koncernen är vi mycket stolta över vår miljöackreditering, som offentliggörs årligen i koncernens miljörapport, vilken du hittar på www.fiatgroup.com 

Europeiska unionen har utfärdat direktiv 2000/53/EG för att begränsa uttjänta fordons påverkan på miljön och därigenom bidra till att skydda, bevara och förbättra miljökvaliteten. Direktivet fastställer vissa kriterier som tillverkarna måste uppfylla inom en viss tidsfrist.

För att förhindra generering av avfall som är skadligt för miljön ska biltillverkarna, i samarbete med tillverkare av material och utrustning, medverka i sorteringen av de material som används i tillverkningen av nya fordon. Direktivet kräver att fordon för transport av gods och passagerare (upp till nio sittplatser) med en totalvikt på 3,5 ton senast vid utgången av 2015 ska kunna återanvändas eller återvinnas till 95 % av fordonets genomsnittsvikt. Iveco ligger här långt framme och kan redan nu erbjuda kunderna en produkt som i dessa avseenden ligger mycket nära den angivna gränsen.

Upptäck mer
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 43a85f9e-99f1-8089-73e1-abbe7ef9196a.