FÖRBLI EFFEKTIV
med ett homologerat, högeffektivt avgassystem

AVGASRÖR

Längre livslängd och högre prestanda

Avgassystemet, i synnerhet inklusive ljuddämparen, och den katalytiska omvandlaren och partikelfiltret, bidrar inte enbart till att minska luftföroreningar och buller utan det kan även hjälpa till att uppnå bättre bränsleeffektivitet. Dra nytta av IVECO:s överlägsna reservdelar till avgassystemet för tystare, renare alternativ, förbättrade tätningsegenskaper och lägre vibrationer, som leder till lägre bränsleförbrukning.Egenskaper

  • Robusta komponenter i rostfritt stål, beständig mot rost och värme
  • Hög halt av ädelmetall i katalytiska omvandlare som aktiverar optimal rening
  • Utformad för fordonets homologation som överstiger trafiksäkerhetsteststandarder
  • Utrustat med partikelfilter som är bäst i klassenDina fördelar

Bättre bränsleprestanda från motorn och mindre vibrationsrisk tack vare att tillbehören är monterade samtidigt som en ny avgaskomponent
Mindre buller från avgasröret som är akustiskt skräddarsydd till varje modell
Mindre igentäppningar på grund av partikelfilter av hög kvalitet som leder till bättre bränsleeffektivitet
Hållbarhet och kostnadseffektivitet
Underhållstips

  • Låt din IVECO-återförsäljare kontrollera avgasledningen med jämna mellanrum
  • Se till så att oljan byts ut med jämna mellanrum och att den är av bra kvalitet
  • Var uppmärksam på partikelfiltret (DPF) och byt ut det vid behov (standardbyte finns tillgängligt i IVECO:s nätverk)