TCO / TOTAL COST OF OWNERSHIP

TCO (total ägandekostnad) är den sammanlagda kostnaden för ett kommersiellt fordon under hela dess livstid. Det är ofta svårt att hålla denna indikator i schack, men det är för det mesta en vinnande strategi inom företagshanteringen. Därför har Iveco lagt upp en kalkylator som kan hjälpa dig att hantera och synkronisera alla dina utgifter och därigenom få en pålitlig bild av fordonets driftskostnader.

<span style="color: #0d4ba0">TCO</span>-KALKYLATOR

TCO-KALKYLATOR

På IVECO bryr vi oss om dina kostnader och vi förstår hur viktigt det är för dig att förutse dem och hålla dem under kontroll. TCO (Total Cost of Ownership) kalkylatorn hjälper dig att göra just detta.  

För att beräkna ditt fordons TCO ska man ändra värdena på parametrarna nedan i linje med användningen på ditt företag och sedan klicka på ‘Beräkna’. Detta hjälper dig att hantera och synkronisera alla dina utgifter och få en tillförlitlig bild av fordonets driftskostnader över hela dess livscykel.

TOTAL ÄGANDEKOSTNAD

TCO2 Live-programmet erbjuder exklusiva tjänster till IVECO:s tungfordonskunder:  

  • TCO2 SMART REPORT – veckorapporter om körstil och bränsleförbrukning
  • TCO2 ADVISING – bränslebesparingsråd med ett dedikerat team
  • TCO2 DRIVING – ekonomiorienterade körkurser. Vi lär ut hur du kan sänka bränsleförbrukningen, höja fordonets livslängd och maximera vägsäkerheten

TOTAL ÄGANDEKOSTNAD
TCO2 SMART REPORT

TCO2 SMART REPORT

@Titolo

Fjärrinsamling av data från ombordsystemet IVECO DRIVING STYLE EVALUATION tillåter att utvärdera de huvudsakliga parametrarna för fordonets och förarens prestation. 

Rapporter skickas varje vecka till Fordonsparkens chef via automatiska mejlutskick, med fokus på förarens beteende och tillhörande trender, bränsleförbrukning per fordon och klimatpåverkan av fordonsparken som helhet. Tjänsten är oberoende från andra webbportalbaserade tjänster för förvaltning av fordonsparker.  

Med NEW STRALIS XP, ingår TCO2 SMART REPORT i 4 år. ​

TCO2 SMART REPORT och TCO2 ADVISING kan minska bränsleförbrukningen med upp till 3 %.

TCO2 ADVISING

@Titolo

IVECO är en allsidig "bränslekonsulent" - en heltidspartner i strävan efter transporteffektivitet och hållbarhet. 

Vår erfarenhet om de mest effektiva bränslebesparingsteknikerna baseras på flera års driftdata som samlats in och bearbetats (i samarbete med våra kunder) på olika typer av uppdrag och rutter. 

Nu erbjuder IVECO denna unika kunskap som en tjänst som tillhandahålls av dedikerade bränsleexpertteam i de olika marknaderna, vilka konstant övervakar fordonsparkens KPI för att utveckla skräddarsydda förbättringsprogram. Ett år med TCO2 ADVISING ingår med NEW STRALIS modell XP & NP.

TCO2 SMART REPORT och TCO2 ADVISING kan minska bränsleförbrukningen med upp till 3 %.

TCO2 DRIVING

@Titolo

Bra förare kan uppnå bränslebesparingar i linje med de bästa tekniska utrustningarna: Därför erbjuder IVECO specifika körutbildningsprogram för att förbättra kompetensen hos våra kunders förare. 

Vi lär ut hur du kan sänka bränsleförbrukningen, höja fordonets livslängd och maximera vägsäkerheten. 

Kurserna kan modelleras efter kundens behov och hållas antingen i kundens eller IVECO:s lokaler. Ämnen som inbegrips är kunskap om fordonet, dess egenskaper och funktioner och körning med en professionell handledare.

TCO2 SMART REPORT och TCO2 ADVISING kan minska bränsleförbrukningen med upp till 3 %.