E.A.SY. DIAGNOSPLATTFORM

För att identifiera eventuella problem på ett snabbt och tillförlitligt sätt och för att vägleda verkstaden till att lösa problemen effektivt har IVECO skapat en ny diagnosplattform som återspeglar utvecklingen i vår produkt. 

Den heter E.A.SY. (Electronic Advanced System) och tillåter en fullständig diagnos av de olika elektroniska styrenheterna på fordonet genom att använda en kommunikationsmodul (ECI) och en robust bärbar dator för militära ändamål (Toughbook).

<span style="color: #0d4ba0">E.A.SY. </span>DIAGNOSPLATTFORM
AVANCERAD DIAGNOS

AVANCERAD DIAGNOS

IVECO tar verkstaden till framtiden.  

E.A.SY. ger en stark, symptombaserad vägledning till diagnos och reparation genom ett intuitivt gränssnitt. ECI-modulen garanterar kommunikation med alla nuvarande och framtida IVECO styrenheter. Även tack vare kontinuerlig samverkan med Teleservice och IVECO:s alla andra stödsystem, är E.A.SY. hjärtat i IVECO:s avancerade diagnos och representerar åtkomstnyckeln till framtidens verkstad.