1) Blue&Me™ Fleet Standard

Blue&Me™ Fleet Standard är utvecklat för att uppfylla lagens krav så att man kan undvika böter. Paketet innehåller följande funktioner:

  Handsfree-telefon som ansluts till lastbilens ljudanläggning och ger maximal säkerhet utan att föraren distraheras under körning. Fjärrnedladdning av data från färdskrivaren så att man slipper stanna lastbilen i onödan samtidigt som det administrativa arbetet automatiseras. ” Assistance Non-Stop” är Ivecos nödservice som begär hjälp från Ivecos callcenter ifall lastbilen skulle haverera. Systemet sänder alla relevanta data om lastbilens felkoder och geografiska position direkt till Ivecos callcenter.
2) Blue&Me™ Fleet Advanced
 • Blue&Me™ Fleet Advanced är utvecklat för att underlätta det dagliga arbetet i styrningen av vagnparken. Förutom funktionerna i Blue&Me™ Fleet Standard-paketet innehåller mellanpaketet följande funktioner:
 • Track & trace – lokaliserar lastbilens position i realtid.
 • Styrning av förartimmar – övervakar förarnas körtider, vilotider och arbetstider.
 • Styrning av körd sträcka, bränsleförbrukning och föraridentitet – vidarebefordrar viktig information om uppdrag, chaufför och lastbil.
 • Back office-integration – gör det möjligt att integrera mottagna data med olika datorprogram för logistikplanering.
 • Blue&Me™ Fleet Advanced ger möjlighet till en allt mer fördelaktig interaktion mellan företaget och dess lastbilar och utgör en modern, säker och effektiv metod för styrning av en vagnpark.

3) Blue&Me™ Fleet Professional

Blue&Me™ Fleet Professional är det mest kompletta och avancerade paketet. Utöver funktionerna i Blue&MeTM Fleet Standard och Blue&MeTM Fleet Advanced ges här möjlighet till interaktion och datautbyte med chauffören – detta tack vare:

 • Messaging – mottar och sänder meddelanden mellan föraren och företaget.
 • On tracks – signalerar när lastbilen närmar sig destinationen.
 • Truck navigation – för navigering anpassad efter lastbilens egenskaper.
 • Workflow – integrering av data med navigationsfunktionen.
 • Driver dashbord – utökad visning av data för körning och vilotid enligt gällande lagstiftning.
 • Trailer&Reefer – styr informationen om semitrailern (till-/frånkoppling, temperatur).
ECOSTRALIS med Blue&Me™ Fleet Professional är den perfekta lösningen för att öka produktiviteten.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: a413d59e-19f1-8089-37b2-cebd5e347fde.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: a413d59e-19f1-8089-37b2-cebd5e347fde.