TEKNIK OCH VÄRDE

HI-MUX/NY CHASSI-LAYOUT

Den elektriska och elektroniska arkitekturen i STRALIS har förändrats i grunden, och nya elektroniska styrenheter har utvecklats för att hantera ännu fler funktioner med optimerade resurser.
Den nya HI-MUX erbjuder förbättrad tillförlitlighet, större databehandlingskapacitet och möjlighet att införa personbilsliknande funktioner. Nätverket är dubbelt så snabbt på att hantera den stora mängd data som krävs för det IVECO HI-CRUISE GPS-baserade prediktiva systemet.

HI-MUS and new chassis layout - New truck STRALIS XP IVECO 

NY GÅNGPLÅT

En ny gångplåt förbättrar både funktionaliteten och säkerheten. Gångplåtarna täcker passagen från sida till sida till det bakre fjädringsbeslaget, utan uppstickande bultar eller liknande, och utgör därmed ett säkert arbetsområde. Användningen av aluminium och rostfritt stål garanterar korrosionsbeständighet.

Catwalk - New truck STRALIS XP IVECO 
CTA_Kampagne_SE.png

NY OCH LÄTTARE FJÄDRING BAK

En ny fjädring bak förbättrar hållbarheten och driftsäkerheten samt reducerar vikten. Komponenterna har gjorts om så att vikten minskas med 45 kg med bibehållna prestanda. Den kompakta utformningen av den nya krängningshämmaren har gett en större rampvinkel. Den nya fjädringen är dessutom mer motståndskraftig mot korrosion.

New rear suspension - New truck STRALIS XP IVECO 

NYA PERSONBILSLIKNANDE FUNKTIONER

STRALIS introducerar nya personbilsliknande funktioner som ger ännu bättre funktionalitet och användarvänlighet:
• LED-lyktor
• nytt centrallås med fjärrkontroll med extern blinkning
• reglering av den invändiga belysningens styrka
• automatisk aktivering av varningsljus vid plötslig fartreduktion/inbromsning.

Instrumentpanelen har också fått ny utformning som ett led i utvecklandet av det nya elektriska och elektroniska systemet.
En snabbmeny för att aktivera/inaktivera ofta använda funktioner kan öppnas med en knapp inbyggd i ratten.

New car-like features - New truck STRALIS XP IVECO 

CTA_Kampagne_SE.png
broschyren