LÄGSTA TCO + LÄGSTA CO2 = TCO2-MÄSTARE

Nya STRALIS XP: upp till –5,6 % TCO & upp till –11 % CO2

EN TCO-MÄSTARE FÖR ALLA UPPDRAG

TCO och hållbarhet har varit kärnan i NYA STRALIS förändrade konstruktion. Vi har arbetat på:
effektiviteten – som ökats med hjälp av uppdragsspecifika, bränslebesparande lösningar (som SMART EGR)
prediktiv kapacitet – vilken erbjuds med HI-CRUISE-systemet
rullmotståndet – som minskats med eko-däck
energioptimering – som förverkligats med smarta hjälpsystem.
För en tung lastbil står bränslet för hela 35–40 % av de totala ägandekostnaderna: av konkurrensskäl är det oerhört viktigt för alla transportföretag att minska bränsleförbrukningen. NYA STRALIS ger en tvåsiffrig förbättring av bränsleeffektiviteten jämfört med föregående modell, och det har tillkommit nya tekniker, egenskaper och tjänster för att sänka TCO ytterligare. Bränslebesparingarna för NYA STRALIS XP kan komma ända upp på 11 % – något som resulterar i en minskning av de totala ägandekostnaderna (TCO) med 5,6 %. ​​CTA_Kampagne_SE.png

EN CO2-MÄSTARE FÖR ALLA UPPDRAG

Med NYA STRALIS går ekonomi och miljöhänsyn hand i hand.
Det exklusiva efterbehandlingssystemet IVECO HI-SCR är lättare, mindre, effektivare och enklare att underhålla än någon annan Euro 6-lösning. Det innebär att HI-SCR inte bara reducerar utsläppen utan även minskar kostnaderna.
NYA STRALIS använder sig av tekniken och den mänskliga faktorn för att minimera bränsleförbrukningen. Vår DRIVING STYLE EVALUATION är en viktig källa till information om körsätt, förutom att den är ett värdefullt redskap för att öka bränsleeffektiviteten och avsevärt sänka CO2-utsläppen.
Miljömedvetna människor i branschen lär uppskatta NYA STRALIS XP, som tack vare DRIVING STYLE EVALUATION kommer att hjälpa till att minska transportsektorns kolavtryck.

CTA_Kampagne_SE.png
broschyren