NEW STRALIS X-WAY
PERFECT CROSSING​

STRALIS X-WAY: LASTBILEN SOM KÖR DIG OFFROAD OCH ONROAD

Stralis X-WAY är lastbilen med segmentets största nyttolast, som kombinerar det bästa av IVECOs tekniker för bränsleeffektivitet och säkerhet från landsvägsfordonen med den legendariska offroad-robustheten från de mest slitstarka versionerna.

Det uppdragsorienterade upplägget har genomförts till det yttersta för att uppfylla dina behov exakt.