TCO2 LIVE

Ett komplett servicepaket

IVECO har skapat det mest omfattande paketet för att sänka de totala ägandekostnaderna (TCO) och erbjuder för första gången ett komplett paket av tjänster för rådgivning inom bränsleområdet.

DRIFTTIDSGARANTI

Som en garanti för produktens driftsäkerhet och servicenätets expertis erbjuder IVECO en helt ny form av DRIFTTIDSGARANTI. Med DRIFTTIDSGARANTI skulle en NY STRALIS som fått motorstopp på grund av tekniska problem bli reparerad inom 24 timmar från det att den inlämnats till en IVECO TRUCK STATION (tidskalkylen tas fram av IVECO CUSTOMER CENTER). Om detta inte är möjligt kommer IVECO att se till att kunden får:
• en ersättningslastbil till sitt förfogande (om en sådan finns tillgänglig)
• eller daglig kompensation för varje 24-timmarsperiod som lastbilen är stillastående på verkstaden (upp till fyra dygn).
DRIFTTIDSGARANTIN ingår i standardtäckningen för NYA STRALIS NP och är integrerad i ELEMENTS 3XL/2XL-avtalen (upp till fem år). OBS! Ej tillgänglig i alla nordiska länder.


CTA_Kampagne_SE.png

TCO2 ADVISING

IVECO är en allround-”bränslekonsult” – en heltidspartner i jakten på transporteffektivitet och hållbarhet. Våra erfarenheter av de mest effektiva bränslebesparande teknikerna grundar sig på många års driftdata som samlats in och analyserats i samarbete med våra kunder från de mest skiftande uppdrag och körningar.
IVECO erbjuder nu denna unika know-how i form av en service som levereras av särskilda team av bränsleexperter från varje enskild marknad som ständigt övervakar vagnparkernas KPI för att utveckla skräddarsydda effektiviseringsplaner.

TCO2 DRIVING

Bra förare kan uppnå bränslebesparingar jämförbara med de bästa tekniska anordningarna: det är anledningen till att IVECO erbjuder specifika kurser för att utveckla dessa färdigheter hos kundernas chaufförer. Vi ger utbildning i hur man kan sänka bränsleförbrukningen, öka fordonets hållbarhet och maximera trafiksäkerheten.
Kurserna kan anpassas efter kundernas behov och arrangeras i deras egna lokaler eller hos IVECO. Ämnena omfattar:
• kunskap om fordonet, dess egenskaper och funktioner
• samt körträning med en professionell instruktör.

CTA_Kampagne_SE.png