IVECO S-WAY
UPPKOPPLINGSMÖJLIGHETER OCH TJÄNSTER

UPPKOPPLINGSMÖJLIGHETER OCH TJÄNSTER

A new way to connect

Uppkopplingsmöjligheter och tjänster

Uppkopplingsmöjligheterna i nya IVECO S-WAY är utformade för att föraren ska kunna arbeta smidigt och effektivt, och för att hjälpa vagnparkschefen att optimera fordonets drifttid, bränsleeffektivitet och totala ägandekostnad.

Uppkopplingsmöjligheter och tjänster
LASTBILENS UPPKOPPLINGSMÖJLIGHETER GÖR ARBETSDAGEN LÄTTARE
OPTIMERA DIN VAGNPARK MED MY IVECO WAY SOLUTIONS
Den nya standardmässiga konnektivitetsboxen ger din lastbil direktkommunikation med IVECOs expertteam som tar emot data i realtid och övervakar dem dygnet runt för att kunna ge proaktiv support med de nya MYIVECO WAY Solutions.
SMART CONNECTIVITY PACK
Lastbilens körstilsbedömning IVECO DRIVING STYLE EVALUATION (DSE) skapar veckorapporter om fordonets och förarens prestationer med tips om hur du kan förbättra körstilen för att sänka bränsleförbrukningen och få ut maximalt av fordonet.
MYIVECO – DIN PORTAL OCH APP
Via portalen och appen MYIVECO kan du övervaka fordonets bränsleförbrukning och dina förares körstil i realtid, så att du kan hitta sätt att optimera vagnparkens prestation. Du kan även planera och boka in service effektivt för att maximera drifttiden.
MYIVECO EASY WAY – IVECO S-WAY-FÖRARENS APP
Den nya appen, som tagits fram för att göra ditt liv enkelt som IVECO S-WAY-förare, gör att du via din mobila enhet kan styra samtliga hytt- och fordonsfunktioner. Du kan också använda appen för att aktivera tjänsten IVECO Assistance Non-Stop, få tillgång till fjärrdiagnosdata och se fordonets verktyg för körstilsbedömning. Enkelt.

UPPKOPPLINGSMÖJLIGHETER OCH TJÄNSTER

Skräddarsydda tjänster av högsta klass

MER TID PÅ VÄGEN

Uppkopplingsmöjligheterna i IVECO S-WAY hjälper dig att maximera fordonets drifttid och produktivitet genom en proaktiv strategi med verktyget för fjärrassistansservice som möjliggör fjärrdiagnos, teletjänster och trådlös uppdatering av programvara. Dessutom erbjuds förebyggande service baserad på felkodsvarningar som utlöser en åtgärd från kontrollrummets sida samt status på övervakningen av skicket hos viktiga komponenter, så att du får en påminnelse om att planera in ett verkstadsbesök för att undvika oplanerade stopp.

SKRÄDDARSYDDA TJÄNSTER AV HÖGSTA KLASS

SKRÄDDARSYDDA TJÄNSTER AV HÖGSTA KLASS

PROFESSIONELL BRÄNSLERÅDGIVNINGSSERVICE
Denna nya avancerade tjänst ger en detaljerad analys av ditt fordons bränsleförbrukning och förslag från IVECOs experter på hur du kan förbättra dess bränsleekonomi baserat på jämförelser med uppdragsbaserade ideala förbrukningsuppskattningar. Den ger även övervakning med varningar om händelser som kan påverka fordonets bränsleeffektivitet, till exempel däcktryck eller igensatt bränsle- och luftfilter, vilket också maximerar ditt utnyttjande av lastbilen.

FLEXIBEL UNDERHÅLLSPLANERING
De realtidsdata som tillhandahålls av ditt fordon via uppkopplingsmöjligheterna ger dig möjlighet att planera underhåll och reparationer effektivt för att minska oplanerade stopp och maximera livslängden hos de övervakade komponenterna baserat på den verkliga användningen av fordonet.

ÖVERVAKNING AV DRIFTTID
Utöver den proaktiva support som levereras av MYIVECO WAY Solutions prioriterar denna förstklassiga tjänst de nödvändiga åtgärderna och gör uppföljningar så att ditt fordon ska vara tillbaka på vägen så snart som möjligt.

PROFESSIONELLA LÖSNINGAR FÖR VAGNPARKSSTYRNING
Denna avancerade logistik- och leveransservice, som erbjuds i samarbete med Verizon och Astrata, gör att du kan spåra ditt fordon via geostaket samtidigt som den utför fjärravläsning av färdskrivare (Remote Tacho Download Service – RTDS).

MYIVECO WEBB-API
MYIVECO Web Application Programming Interface (API) interagerar problemfritt med ditt vagnparksstyrningssystem och levererar alla dina fordonsdata direkt till ditt eget system.