Nya Trakker har förbättrat sina prestanda ytterligare, så att den kan bemästra ambitiösa uppgifter som andra inte klarar av. Att ha föraren i åtanke innebär för Iveco inte bara att man ska leverera ett perfekt arbetsredskap, utan också ett fordon med en robust och funktionell konstruktion.