​​Combined Engine Brake och Ecas-system

CEB: Dubbelverkande motorbroms.

CEB – Combined Engine Brake – är en dubbelverkande motorbroms som kombinerar dekompressionen och bromsmomentet. Via en strypventil på avgasgrenröret skapar den ett mottryck i avgaserna som sänker motorns hastighet och ökar bromskraften.

Waste-gate: Större vridmoment, mindre bränsleförbrukning, större driftsäkerhet.

CTA_Kampagne_SE.png

Turboladdaren med inbyggd waste-gate-ventil är konstruerad för att ge ett högt laddningstryck redan vid låga varvtal och optimerar därmed vridmomentet och bränsleekonomin. När maximalt laddningstryck uppnåtts (motsvarande höga varvtal), krävs dock ett mekaniskt skydd av både motorn och turbon.
Denna uppgift sköts av waste-gate-ventilen, som begränsar trycket på turboladdaren och håller det konstant genom att gradvis och under vissa förhållanden leda ut gaserna direkt till avgasgrenröret.

CTA_Kampagne_SE.png
Upptäck mer
broschyren

Sök återförsäljare

Alt