​Tillbehör

Att köra under extrema förhållanden som i stenbrott och på byggarbetsplatser är en daglig utmaning för dig och din Trakker.

​Iveco erbjuder en serie av tillbehörsdelar som skräddarsytts för lastbilens fantastiska prestanda och som gör skillnad på de besvärliga uppdragen. När garanti och säkerhet är viktiga faktorer för att skydda dig och din bil, men även när du vill göra dina vilo- och matpauser mer bekväma, kan du genom att välja kvalitetstillbehör från Iveco Shop utnyttja potentialen hos Trakker optimalt – från karossen till hjulen, hytten och de mekaniska delarna. Nu vet du varför alla val du gör kommer att vara riktigt bra val.

VÄLJ TILLBEHÖR FÖR DIG OCH DIN TRAKKER

www.ivecofanshop.com 

broschyren