​​​Hi-Design

Genom att Trakkers prestanda förbättrats ytterligare kan du klara av ambitiösa arbetsuppgifter som andra inte rår på.

För Iveco betyder omtanken om chauffören inte bara att man erbjuder ett perfekt arbetsredskap, utan också ett fordon med en robust och funktionell konstruktion.


CTA_Kampagne_SE.png
broschyren

Sök återförsäljare

Alt