​NYA STRALIS NP

För ditt företag, för vår planet

NYA STRALIS NP är det första gasfordon som är konstruerat för fjärrtransporter. NYA STRALIS NP är utrustad med en motor på 46​0 hk och har samma nyttolast som motsvarande diesellastbil. Med en räckvidd på upp till 1 500 km kan den köra från Madrid till Frankfurt utan att tanka på vägen.

Nya STRALIS NP är helt i nivå med en diesellastbil i fråga om prestanda, nyttolast och mångsidighet, och den garanterar samma eller bättre totala ägandekostnader (TCO). Vid långkörningar på 120 000 km/år är den (beroende på bränslepriset) ett perfekt val och ger avsevärda extra besparingar vid fler kilometer.

STRALIS NP betyder att man inte behöver oroa sig för de aviserade, mer restriktiva regler som kommer att begränsa dieselfordonens tillgång till stadskärnor och vissa alpina korridorer. STRALIS NP är en bra möjlighet efter hand som efterfrågan på renare fordon stiger över hela Europa – från stora detaljhandelskedjor till energisektorn, från bilindustrin till livsmedelsbranschen.

CTA_Kampagne_SE.png

Mot bakgrund av 25 års ständiga förbättringar maximerar IVECO NATURAL POWER miljöfördelarna med en naturgaslastbil. Naturgas är det miljövänligaste bränslet för förbränningsmotorer och ger avsevärda miljömässiga fördelar:
• den förbättrar den lokala luftkvaliteten och eliminerar nästan de förorenande ämnena (–70 % NOx, –99 % partiklar, –90 % NMHC jämfört med EURO 6-gränsvärdena)
• den dämpar den globala uppvärmningen genom att avsevärt sänka CO2-utsläppen (cirka –15 % jämfört med motsvarande dieselmotor och upp till –95 % med biometan)
• och den kan ge en dramatisk sänkning av bullerföroreningarna i stadskärnor och vid leveranser nattetid.

Detta är anledningen till att Europas myndigheter stödjer en snabb utbyggnad av gasdistributionsnätet fram till år 2025, då det maximala avståndet mellan tankstationerna ska ha minskats till 150 kilometer för CNG och 400 kilometer för LNG.CTA_Kampagne_SE.png