Underhåll av vägar på vintern kräver en lastbil som förmår arbeta i oframkomliga områden med kraftig lutning och dåligt väggrepp. Trakker har den kraft som krävs och de egenskaper som behövs:
  • permanent drivning på samtliga hjul
  • framaxeltryck på upp till 9 t för att kunna arbeta med ett brett urval av snöplogsblad
  • motorkraftuttag monterat på transmissionsdrev eller multipower med moment från 600 till 900 Nm
  • montering av dubbelpumpar för att täcka alla behov av hydraulik till utrustningen
  • öppet CAN-gränssnitt för individuell anpassning av förbindelsen mellan lastbilen och påbyggnaden.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 7d6d569e-c932-8089-73e1-aca750d97919.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 7d6d569e-c932-8089-73e1-aca750d97919.