Cursor-motorn med turboladdare med variabel geometri är ledande i fråga om effekt och vridmoment, köregenskaper och målinriktade lösningar för reduktion av bränsleförbrukning och stilleståndstid.
Samtliga motorer uppfyller som standard EEV-normen (Enhanced Environmentally friendly Vehicle), vilken går längre än miljökraven i Euro 5.
Förutom att uppfylla EEV-normens utsläppsgränser bidrar SCR-teknologin (Selective Catalytic Reduction), som Iveco använder på alla sina lastbilar i den medeltunga och tunga klassen, till att sänka driftskostnaderna och uppnå upp till 5 % lägre bränsleförbrukning.
Cursor-serien utmärker sig genom lägre vikt, längre serviceintervall (upp till 10 000 mil) och större driftsäkerhet. Till skillnad från EGR-systemet innebär SCR att avgaserna inte recirkuleras tillbaka till förbränningskammaren.
Trakker-motorerna finns i versioner på 8 och 13 liter och täcker in ett effektområde från 310 till 500 hk.
De är bränsleekonomiska och extremt kraftfulla, har reducerad vikt och Cursor 8 möjliggör extra stor nyttolast.
Cursor-motorerna utmärker sig genom sitt maximala vridmoment vid låga varvtal och sin konstanta och breda vridmomentkurva.

Samtliga Cursor-motorer är utrustade med Iveco Turbo Brake (dekompressionsmotorbroms), som är fullt integrerad i huvudbromssystemet och hjälpbromssystemet (intarder). På så vis garanterar bromssystemen i Trakker maximal säkerhet i kombination med låga driftskostnader.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: d61bfb9e-f96d-8089-73e1-a3ddaa926b90.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: d61bfb9e-f96d-8089-73e1-a3ddaa926b90.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: d61bfb9e-f96d-8089-73e1-a3ddaa926b90.