Trakker är Ivecos tunga lastbil för kunder som söker en onroad- och offroad-lastbil som är både miljövänlig och driftsekonomisk.

Lastbilen Trakker är konstruerad för att arbeta under alla vägförhållanden och i alla typer av terräng – från vanlig vägbeläggning till de mest extrema terrängförhållanden – och ge maximal komfort, säkerhet och produktivitet.

Tack vare sina egenskaper och stora modellutbud är Trakker en lämplig lastbil för många olika typer av onroad- och offroad-transporter:
  • transport av grus, sten, leveranser till byggarbetsplatser (tippflak, plant flak)
  • transport av cement (cementblandare)
  • vägunderhåll (snöröjning)
  • specialtransporter.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 81e1e99e-e9d7-8089-73e1-afc2aad02780.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 81e1e99e-e9d7-8089-73e1-afc2aad02780.