Blue&Me™ Fleet Advanced är utvecklat för att underlätta det dagliga arbetet i styrningen av vagnparken. Förutom funktionerna i Blue&Me™ Fleet Standard-paketet innehåller mellanpaketet följande funktioner:
  • Track & trace – lokaliserar lastbilens position i realtid.
  • Styrning av förartimmar – övervakar förarnas körtider, vilotider och arbetstider.
  • Styrning av körd sträcka, bränsleförbrukning och föraridentitet – vidarebefordrar viktig information om uppdrag, chaufför och lastbil.
  • Back office-integration – gör det möjligt att integrera mottagna data med olika datorprogram för logistikplanering.
Blue&Me™ Fleet Advanced ger möjlighet till en allt mer fördelaktig interaktion mellan företaget och dess lastbilar och utgör en modern, säker och effektiv metod för styrning av en vagnpark.