Lane Departure Warning System avger en varningssignal om lastbilen korsar vägens mittlinje utan att föraren aktiverat lastbilens blinkers. Lane Departure Warning System är extremt effektivt på att förebygga olyckor som beror på ouppmärksamhet eller trötthet hos föraren.

Lane Departure Warning System reducerar olyckor på grund av ouppmärksamhet med ca 50 %.