Hill holder-funktionen hjälper föraren vid start i uppförsbacke.
Systemet förhindrar under några sekunder att lastbilen rullar bakåt när fotbromsen släpps. Hill holder-funktionen eliminerar risken vid start i uppförslut och gör att man inte behöver slira på kopplingen. Dessutom minskar den slitaget på däcken.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 2c2dd69e-6940-8089-73e1-a4b44707d6f9.