ACC (Adaptive Cruise Control) är ett intelligent system som upprätthåller en konstant, förarvald hastighet samtidigt som systemet övervakar avståndet till framförvarande fordon. Om säkerhetsavståndet underskrids aktiverar systemet automatiskt först motorbromsen och därefter intardern.

ACC kan förebygga 70 % av motorvägskollisionerna.