Funktionen ECOFLEET i kombination med Eurotronic-växellådan sörjer för att föraren kan växla fritt när så krävs (t.ex. vid start före eller efter en backe), men förhindrar delvis manuell växling för att optimera växellådans effektivitet och eliminera risken för fel från chaufförens sida.

ECOFLEET är särskilt effektiv för vagnparker med lastbilar som ofta körs av olika förare. I dessa fall är förarna troligen inte helt förtrogna med varje enskild lastbil och förmår därför inte utnyttja deras fulla potential i fråga om bränsleförbrukning.