Iveco kan via olika samarbetspartner i Sverige erbjuda en lång rad lösningar för köp, hyra eller leasing av alla typer av lastbilar – nya som begagnade.

Dessa produkter erbjuds av alla Iveco-återförsäljare och levereras i samarbete med de bästa leasingbolagen i sektorn. De finansiella produkterna kan kompletteras med service- och reparationsavtal.

Finansiering med avbetalning
Detta är den idealiska lösningen för de kunder som omgående önskar att bli ägare till lastbilen och behålla den under lång tid. Finansiering med avbetalning kan täcka upp till 100 % av lastbilens köpesumma. Avbetalningarna kan anpassas efter den enskilda kundens reella ekonomiska möjligheter, hans verksamhet och transportbehov. Lösningen med avbetalningar ger även skattemässiga fördelar, då räntorna till viss del är avdragsgilla.

Finansiell leasing
Finansiell leasing ger företagen möjlighet att utnyttja det antal Iveco-bilar som krävs för verksamheten utan att denna investering tynger deras budget, eftersom äganderätten till lastbilen förblir hos finansieringsbolaget.
Det innebär uppenbara fördelar för företagen, som därmed kan frigöra de finansiella resurserna till fördel för kärnområdena.

Avtalen vid finansiell leasing kan ha en löptid på mellan 30 och 72 månader. Avgifterna är skattemässigt avdragsgilla. Softleasing är en särskild populär lösning. Detta speciella koncept innebär små belopp i början för att underlätta anskaffningen och en lång löptid, som gör det möjligt att hålla utgifterna på en begränsad nivå till dess att återbetalningen är avslutad.

Operationell leasing
Operationell leasing är en komplett produkt. Kunden får möjlighet att anskaffa en lastbil och direkt känna till sina ekonomiska förpliktelser och fastställa den månatliga leasingavgiften utifrån de verkliga behoven. Operationell leasing innebär inte några förpliktelser vid leasingperiodens utgång och påverkar inte din likviditet eller bankens kredittak, då äganderätten till lastbilen stannar hos finansieringsbolaget.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 8bc1d49e-d965-8089-37b2-c51ee666430e.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 8bc1d49e-d965-8089-37b2-c51ee666430e.