Blue&Me™ Fleet Professional är det mest kompletta och avancerade paketet. Utöver funktionerna i Blue&MeTM Fleet Standard och Blue&MeTM Fleet Advanced ges här möjlighet till interaktion och datautbyte med chauffören – detta tack vare:
  • Messaging – mottar och sänder meddelanden mellan föraren och företaget.
  • On tracks – signalerar när lastbilen närmar sig destinationen.
  • Truck navigation – för navigering anpassad efter lastbilens egenskaper.
  • Workflow – integrering av data med navigationsfunktionen.
  • Driver dashbord – utökad visning av data för körning och vilotid enligt gällande lagstiftning.
  • Trailer&Reefer – styr informationen om semitrailern (till-/frånkoppling, temperatur).
ECOStralis med Blue&Me™ Fleet Professional är den perfekta lösningen för att öka produktiviteten.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 8e72ea9e-395f-8089-73e1-aff331260028.