Blue&Me™ Fleet Advanced är utvecklat för att underlätta det dagliga arbetet i styrningen av vagnparken. Förutom funktionerna i Blue&Me™ Fleet Standard-paketet innehåller mellanpaketet följande funktioner:
  • Track & trace – lokaliserar lastbilens position i realtid.
  • Styrning av förartimmar – övervakar förarnas körtider, vilotider och arbetstider.
  • Styrning av körd sträcka, bränsleförbrukning och föraridentitet – vidarebefordrar viktig information om uppdrag, chaufför och lastbil.
  • Back office-integration – gör det möjligt att integrera mottagna data med olika datorprogram för logistikplanering.
Blue&Me™ Fleet Advanced ger möjlighet till en allt mer fördelaktig interaktion mellan företaget och dess lastbilar och utgör en modern, säker och effektiv metod för styrning av en vagnpark.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 0fcb0e9f-d99b-8089-73e1-a46cdc3eae0c.