NYA STRALIS NP

NYA STRALIS NP

​​I varje teknisk utveckling finns en ”milstolpe”, på samma sätt som det också finns en produkt som definierar denna milstolpe: För naturgastekniken är det NYA STRALIS NP!

FÖR VÅR PLANET
Naturgas är det mest miljövänliga bränslet för förbränningsmotorer med flera viktiga fördelar:
• förbättrad luftkvalitet med en nästan fullständig eliminering av de luftförorenande ämnena (70 % mindre NOx, 99 % mindre PM och 90 % mindre NMHC jämfört med Euro VI-normen)
• dämpar den globala uppvärmningen genom att avsevärt reducera CO2-utsläppen (cirka 10–15 % mindre jämfört med motsvarande dieselfordon och upp till 95 % mindre om biogas används)
• drastisk reducering av bullerstörningarna vid stadskörning och nattliga leveranser.

Det är av dessa skäl som europeiska myndigheter stödjer en snabb utbyggnad av gasdistributionsnätet fram till år 2025, då det längsta avståndet mellan tankstationerna ska ha minskats till 150 km för CNG och 400 km för LNG. Naturgasen är redo för revolutionen. Är du redo för naturgas?

FÖR DITT FÖRETAG
Ett verkligt alternativ till traditionella bränslen måste vara lika bra som eller bättre än diesel när det gäller prestanda, lastkapacitet och mångsidighet. Och för att lyckas måste det också kunna garantera motsvarande eller bättre total ägandekostnad (TCO).

Detta är vårt alternativ.

NYA STRALIS NP är det första naturgasdrivna fordon konstruerat för långkörning.

NYA STRALIS NP är utrustad med en motor på 400 hk och har samma lastkapacitet som motsvarande diesellastbil samt en räckvidd på upp till 150 mil: den kan med andra ord köra från Malmö till Piteå – utan att tanka.

STRALIS NP är en bra affär. Vid långkörningar (baserat på bränslepriserna) kan den utgöra en riktigt lönsam lösning vid 12 000 mil per år och till och med ge en allt större vinst vid längre körsträcka. (Beroende på i vilket land gastanken fylls.)

STRALIS NP betyder trygghet, även efter ett möjligt införande av hårdare regler för att begränsa dieselfordonens tillgång till stadsområdena.

STRALIS NP innebär möjligheter, eftersom efterfrågan på miljövänliga fordon ökar för varje år i Europa inom sektorer som spänner från energi- och bilindustrin till livsmedels- och dryckesindustrin.

broschyren