HI-SCR: EN EXKLUSIV IVECO-TEKNIK

Uppfyller EURO 6/C

IVECO HI-SCR är helt enkelt det bästa systemet för selektiv katalytisk reduktion på marknaden och det enda som sänker NOx-nivån med 97 %. Det betyder att Euro 6-normerna kan uppfyllas utan EGR.

HI-SCR MAXIMERAR SÄKERHETEN
• Den mest ändamålsenliga lösningen för uppdrag som varudistribution, sophämtning, renhållning av vägar, terrängkörning samt jobb på flygplatser, raffinaderier och bränsleterminaler

HI-SCR MAXIMERAR NYTTOLASTEN
• En lätt och kompakt teknik som ger den bästa kombinationen av effektivitet och livslängd
• Det behövs inga extra komponenter i motorn eller något överdimensionerat kylsystem

HI-SCR MAXIMERAR DRIFTTIDEN
• Marknadens längsta serviceintervall

HI-SCR ÖKAR BRÄNSLEEFFEKTIVITETEN
• Alla HI-SCR-systemets fördelar bibehålls (säkerhet, lätthet, ingen aktiv regenerering)
• Betydande bränslebesparingar vid långkörningar

CTA_Kampagne_SE.png

 

broschyren