​Parkering utan problem

För att underlätta för föraren att manövrera i trånga utrymmen kan Nya Daily Natural Power utrustas med parkeringssensorer med ultraljud (placerade i fotsteget baktill) och/eller backkamera (inbyggd i det tredje bromsljuset) som tillval.

Backkamera

Hur ofta har du inte önskat att du hade ögon i nacken? Den lilla videokameran bak på bilen sänder en bild till en skärm i förarhytten för att underlätta manövreringen.
Då den ger en tydlig bild av området bakom bilen, kan du känna dig helt trygg när du utför även riktigt besvärliga manövrer.
Skärmen, som är placerad där backspegeln normalt sitter, tänds automatiskt när du lägger i backväxeln.
Bakljuset, som tänds via en knapp på instrumentpanelen, underlättar lastning och lossning nattetid (kan fås som tillval).