​Komfort, säkerhet och produktivitet

Alla versioner av Nya Daily Natural Power kan utrustas med luftfjädring.

Luftfjädring ger fördelar i form av ökad komfort, säkerhet och produktivitet:

absorberar vibrationerna bättre

ser till att bilen hålls horisontellt oberoende av lastfördelningen

underlättar lastning och lossning eftersom lastningshöjden kan justeras.

Luftfjädring är det optimala valet för transport av gods som är känsligt för stötar och vibrationer.

Sök återförsäljare

Alt