RÅDGIVNING OM BRÄNSLE

DRIVING STYLE EVALUATION förbättrar bränsleeffektiviteten

DRIVING STYLE EVALUATION gör det möjligt för chaufförerna att bli bättre i realtid. Systemet fungerar som en professionell instruktör som är med i lastbilen och hjälper till att spara bränsle utan att kompromissa med marschhastigheten. DSE-systemet bedömer effektiviteten och ger bränslebesparande förslag (till exempel vilken växel som är bäst att använda vid ett visst tillfälle). DRIVING STYLE EVALUATION kan användas i lastbilen av föraren eller i samband med IVECOs nya BRÄNSLEKONSULTTJÄNSTER.


CTA_Kampagne_SE.png
 

TCO2 SMART REPORT

Fjärrstyrd inhämtning av data från lastbilens IVECO DRIVING STYLE EVALUATION möjliggör bedömning av de viktigaste prestationsparametrarna för fordon och förare. Rapporterna skickas automatiskt varje vecka till vagnparkschefen via e-post med uppgift om körstil och beteende, bränsleförbrukning för det enskilda fordonet liksom vagnparkens totala miljöbelastning. Tjänsten är oberoende av andra webbportalbaserade tjänster för vagnparksstyrning.

TCO2 ADVISING

IVECO är en allround-”bränslekonsult” i jakten på transporteffektivitet och hållbarhet. Våra erfarenheter av de mest effektiva bränslebesparande teknikerna grundar sig på många års driftdata som samlats in och analyserats i samarbete med våra kunder från de mest skiftande uppdrag och körningar. IVECO erbjuder nu denna unika know-how i form av en service som levereras på varje enskild marknad av särskilda team av bränsleexperter som ständigt övervakar vagnparkernas KPI för att utveckla skräddarsydda effektiviseringsplaner. 

TCO2 SMART REPORT och TCO2 ADVISING kan minska bränsleförbrukningen med upp till 3 %.

TCO2 DRIVING

IVECO erbjuder specifika kurser för att utveckla dessa färdigheter hos våra kunders chaufförer. Vi ger utbildning i hur man kan sänka bränsleförbrukningen, öka fordonets hållbarhet och maximera trafiksäkerheten. Kurserna kan anpassas efter kundernas behov och arrangeras i deras egna lokaler eller hos IVECO. Ämnena omfattar kunskap om fordonet, dess egenskaper och funktioner samt körerfarenhet med en professionell instruktör.

CTA_Kampagne_SE.png
broschyren