Pressmeddelande

Iveco i ny koncern – Fiat Industrial SpA

Fiat Group delades den 1 januari upp i två koncerner med separata logotyper: Fiat SpA och Fiat Industrial SpA. Båda är börsnoterade på Borsa Italiana.

Fiat SpA:s kärnområde är personbilssektorn, och man har med den nya blå logotypen valt att betona sin nya position som personbilsmärke genom att skapa en visuell identitet som syftar till att skapa en bro mellan det förgångna och framtiden.

Logotypen är en omtolkning av en tidigare ikonisk logotyp men uttrycker samtidigt modernitet och innovation.

Fiat Industrial SpA – Ivecos moderbolag – består nu uteslutande av yrkesfordon: Ivecos transportbilar och lastbilar, lantbruksmaskiner, entreprenadmaskiner samt relaterade drivline-aktiviteter.

Fiat Industrial SpA har hållit fast vid den visuella identitet som skapades för Fiat Group, för att fortsatt visa kunden att den tillförlitlighet som följer med en stor industrikoncern fortfarande är lika aktuell i den nya koncernen. Endast färgerna har ändrats, och den gula färgen har lagts på den välkända blå bakgrunden.

De nya logotyperna kommer att ersätta den Fiat Group-logotyp som presenterades 2005 och som syns till vänster.


Iveco
Iveco utvecklar, tillverkar och marknadsför ett brett spektrum av lätta, medeltunga och tunga yrkesfordon, entreprenadfordon, bussar för stads- och linjetrafik samt specialfordon för brandbekämpning, terränguppgifter, militär och civilförsvar.

Iveco har ca 25 000 anställda och 23 produktionsföretag i 10 länder över hela världen och tillämpar den senaste teknologin, utvecklad vid 6 forskningscenter. Förutom i Europa finns Iveco i Kina, Ryssland, Australien och Latinamerika. Ca 5 000 serviceverkstäder i över 160 länder garanterar teknisk support överallt på jorden där en Iveco-lastbil är i arbete.

For broadcast-standard video supporting this press release, please visit
www.thenewsmarket.com/iveco .

Per ottenere materiale video relativo a questo comunicato stampa, visitate www.thenewsmarket.com/iveco .