Pressmeddelande

Iveco på Challenge Bibendum 2011

Iveco på Challenge Bibendum 2011
Iveco deltar i Challenge Bibendum 2011, det viktigaste eventet på världsplanet inom hållbara transporter, som arrangeras av Michelin och som äger rum från 18 till 22 maj i Berlin. Genom konferenser och testkörningar riktar detta årliga forum fokus på vägtransporter och framtida teknologier inom hållbara transporter.

Challenge Bibendum 2011 är tillbaka i Europa efter ett framgångsrikt arrangemang 2010 i Rio de Janeiro, Brasilien, och kommer i år att ägnas åt temat "Clean-Safe-Connected", tre nyckelbegrepp för framtidens transporter och tre innovationsområden som involverar alla aktörer i transportindustrin.   

• Clean: för renare transporter och – idealiskt sett – nollutsläppstransporter

• Safe: för transporter utan olyckor

• Connected: för intelligenta och inbördes sammanknutna transporter
Iveco har tagit till sig dessa mål och kommer på Challenge Bibendum 2011 att presentera en rad avancerade teknologiska lösningar liksom ett omfattande och varierat utbud som lever upp till de professionella transportföretagens olika behov. Företagets mål är att marknadsföra allt mer nyskapande produkter i linje med behovet av allt mer hållbara transporter, men samtidigt upprätthålla en realistisk och pragmatisk inställning till den affärsmässiga aspekten.

Ivecos monter
Ivecos monter kommer att återfinnas i hall 1 på Tempelhof, Berlins gamla flygplats. Montern täcker en yta på 100 kvadratmeter, och huvudattraktionen är Iveco Glider, ett lastbilskoncept som utgör symbolen för produktivitet, energibesparing och körkomfort.

Med Glider-konceptet vill Iveco framhålla sin kontinuerliga forskning kring framtidens nya tekniska lösningar samt sitt ständiga engagemang inom forskning och utveckling, som ses som den bästa investeringen för att skapa en ”realistisk framtid”.

Iveco Glider omfattar en mängd nyskapande lösningar för ökad produktivitet och ökat energiutnyttjande samt bättre trivsel för chauffören under långkörningar. Konceptet rymmer en betydande potential för reducerad bränsleförbrukning (uppskattad till upp till 40 % jämfört med traditionella dieselmotorer). Detta uppnås genom skapande av förnybar energi med hjälp av solceller i lastbilen, återvinning av den kinetiska energin från lastbilen samt den termiska energin från avgaserna, en högeffektiv arkitektur som innefattar lösningar som ”beltless-engine” liksom de senaste generationernas värme- och hjälpsystem. Slutligen har stor vikt lagts vid rörelsemotståndet, här främst aerodynamiken och rullmotståndet. Förutom Iveco Glider kommer det i enlighet med andan i Challenge Bibendum 2011 även att finnas andra ”Clean-Safe-Connected”-fordon på plats i området utanför montern, där besökarna kan provköra dem på en specialinrättad bana.

För stadstrafik erbjuder Iveco en ECODAILY Electric 35S på 60 kW (i samarbete med DHL Deutsche Post), en ECODAILY diesel-elektrisk hybrid med en FPT Industrial-dieselmotor på 85 kW och en elmotor på 32 kW samt en 7,5 tons Eurocargo diesel-elektrisk hybrid utrustad med FPT Industrial Euro V Tector-dieselmotor med en maximal effekt på 118 kW i kombination med en elektrisk motorgenerator med en maximal effekt på 44 kW.  Det tyngsta av Ivecos miljövänliga fordon för stadstrafik är en 26 tons Stralis CNG 6x2 försedd med en FPT Industrial Cursor 8-naturgasmotor på 270 hk (200 kW).

För långväga varutransporter kommer Iveco att presentera en ECOStralis AS440S46 T/P utrustad med en FTP Industrial Cursor 10-dieselmotor på 460 hk (338 kW).

Irisbus, Iveco-bolaget som arbetar med lösningar för kollektiva transporter, kommer också att finnas på Challenge Bibendum 2011 med två av sina modeller. Den ena är en 12 meters Citelis diesel-elektrisk hybrid, utrustad med elektrisk drivmotor med en effekt på 175 kW och en generator kopplad till en FPT Industrial Tector 6 EEV-motor på 300 hk (220 kW). Den andra är en Magelys Pro, den senaste modellen i turistbussprogrammet, med en FPT Industrial Cursor 10 Euro V-dieselmotor på 380 hk (280 kW) och en ZF 6S1600-växellåda, och som presenterades för allmänheten i Siracusa på Sicilien i mars i år.

Alla hybrid- och dieselfordon på mässans utomhusområde kommer att köra på HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), som för detta tillfälle levereras av NESTE OIL. Detta avancerade syntetiska biobränsle kan bidra till en well-to-wheel-minskning av koldioxidutsläppen på upp till 80 %. Kombinationen av alternativa drivsystem och bränslen garanterar de bästa resultaten i fråga om bränsleekonomi och koldioxidutsläpp.

Eldrivna fordon
Som föregångare till denna typ av teknik utvecklade och producerade Iveco sin första eldrivna Daily redan 1986 och utökade gradvis detta produktutbud till att även omfatta lastbilar och stadsbussar.

ECODAILY Electric är ett lätt nyttofordon med nollutsläpp lokalt – konstruerat, tillverkat, marknadsfört och servat fullt ut av Iveco.

ECODAILY Electric är en transportbil med en batteridriven elmotor som styrs av en växelriktare och som står för bilens framdrift och återvinner energi vid inbromsningar. Den finns i version 35S (transportbil och chassi) med en elektrisk motorgenerator med en toppeffekt på 60 kW samt version 50C (transportbil, chassi och minibuss) med en motorgenerator med en toppeffekt på 80 kW.

ECODAILY Electric är utrustad med förseglade Na/NiCI2-drivbatterier (natrium/nickelklorid) som inte avger några gasformiga utsläpp, som inte kräver något underhåll och som är 100 % återvinningsbara – med en nominell spänning på 278 volt. Beroende på version och krav på räckvidd har bilen 2 eller 4 batterier med ett regenererande bromssystem för uppladdning av batterierna, som därmed ökar räckvidden. Topphastigheten är elektroniskt begränsad till 70 km/h, medan räckvidden varierar från 90 till 130 km med full belastning beroende på antal batterier och användningsförhållanden.

För laddning av batterierna finns ett antal laddare monterade i bilen som motsvarar antalet drivbatterier, och allt som behövs är en trefasig stickkontakt på 380 V/32 A för laddningen som tar 8 timmar. Batteriernas vikt, som tidigare gick ut över eldrivna fordons nyttolast, är ett problem som Iveco huvudsakligen löst med ECODaily Electric, som med sina 2 batterier har en egenvikt som endast är 300 kg större än dieselversionen.

Alla elektriska drivsystem styrs av en särskild styrenhet som kommunicerar med dessa via en CAN-buss. Hjälpsystemen, så som batterikylsystem och bromsservopump, får ström från 12 V-elmotorer som styrs av DC/DC-växelriktare, medan servostyrningspumpen försörjs direkt av DC-drivbatteriet.

En skärm på instrumentpanelen ansluten till CAN-bussen ger föraren nödvändig information för korrekt körning av bilen: laddningsnivå, spänning, temperatur, batteriström och information om det elektriska drivsystemets funktioner. ECODAILY Electric är mycket lätt att köra och påminner till förväxling om en konventionell bil med automatväxellåda.

ECODAILY Electric lämpar sig utmärkt för alla former av stadstrafik, bland annat dörr-till-dörr-distribution och persontransporter.

Diesel-elektriska hybridfordon

Hybriddrivsystem innebär avsevärda fördelar när det gäller både körkomfort och bränslebesparing med reduktioner som, beroende på driftförhållandena, kan nå upp på 30 % jämfört med konventionella fordon.

Dessa enastående resultat är möjliga tack vare tre viktiga egenskaper:

• Regenererande bromssystem: När man släpper upp gaspedalen eller bromsar, används den elektriska drivmotorn som generator och ombildar en del av bilens rörelseenergi till elektrisk energi, som lagras i batterierna.

• Stopp & start-funktion: Dieselmotorn stängs av automatiskt när den inte är absolut nödvändig för att driva bilen eller försörja hjälpsystemen. För start används endast elmotorn, och dieselmotorn kopplas sedan automatiskt in när bilen når en viss hastighet eller om chauffören behöver mer acceleration.

• Downsized dieselmotor: Ett diesel-elektriskt hybridsystem möjliggör användning av en mindre dieselmotor tack vare bidraget från elmotorn. Transportuppgifter i stadstrafik med många stopp och starter blir mycket mer bränsleekonomiska, medan bilen på motorväg kör lika effektivt och flexibelt som ett vanligt nyttofordon.

Oavsett om drivningen sker uteslutande med en elmotor eller alternativt med en dieselmotor eller med en kombination av båda, visar sig det – som vid första anblicken kan verka som en kompromiss – emellertid vara en spännande och innovativ lösning.

ECODAILY Hybrid
ECODAILY diesel-elektrisk parallellhybrid, som ställs ut på Challenge Bibendum 2011, använder en FPT Industrial 16-ventilers dieselmotor på 2,3 liter, som ger 116 hk (85 kW), kombinerad med en trefasig synkron motorgenerator på 43 hk (32 kW).

Agile-växellådan fungerar som gränssnitt mellan motorn och elmotorns styrsystem, vilket gör det möjligt att automatisera växlingarna och kopplingsfunktionerna utifrån förarens behov. Därför kör bilen på ett sätt som påminner mycket om en vanlig bil med automatväxellåda.

Den elektriska drivmotorn får ström från litium-jon-batterier (Li-Ion) med hög specifik effekt. Systemets funktioner är: start från stillastående endast i elektriskt funktionsläge, automatisk start av dieselmotorn utifrån prestandabehovet och kompletterande inkoppling av elmotorn under acceleration och vid körning i uppförsbackar. Till det kommer automatiskt stopp och start av den termiska motorn när bilen saktar in och står stilla, samt ett regenererande bromssystem som aktiveras vid fartminskning.

Tack vare en topphastighet på 130 km/h lämpar sig ECODAILY Hybrid för både stadskörningar och för lokala transporter samt ger en bränslebesparing på upp till 30 % i stadstrafik jämfört med ett fordon med konventionell dieselmotor.

Eurocargo Hybrid
Eurocargo Hybrid, som hittills bara tillverkats i versioner på 7,5 och 12 tons totalvikt, finns nu även i en 15-tonsversion, som tagits fram speciellt för kommunala uppdrag. Bilen är utrustad med en diesel-elektrisk parallelldrivlina som lämpar sig perfekt för distributionskörning och sophämtning i städer, dock utan prestandaförsämringar vid full hastighet på motorväg, samt med en bränsleförbrukning som ligger upp till 30 % lägre vid körning i stadstrafik än konventionella fordon med dieselmotor.

Den version som finns tillgänglig för testkörning på Challenge Bibendum 2011 är en 7,5 tons modell med FPT Industrial Tector Euro V-dieselmotor med 16 ventiler, 4 cylindrar och en max. effekt på 160 hk (118 kW), kombinerat med ett drivsystem utvecklat i samarbete med Eaton, bestående av en elektrisk motorgenerator på 60 hk (44 kW), en automatiserad 6-stegs växellåda och ett Li-Ion-batteripaket med en nominell kapacitet på 1,9 kWh.

Systemet startar bilen från stillastående i elektriskt läge, medan dieselmotorn startar automatiskt när chauffören har behov av mer kraft. Systemet kopplar dessutom in elmotorn när det behövs extra acceleration och vid körning i uppförslut, styr stopp & start-funktionen samt aktiverar det regenererande bromssystemet vid fartminskning. Nyttolasten har bara reducerats med 200 kg i förhållande till ett konventionellt fordon. En annan innovativ aspekt hos detta fordon är att motorbromsen aktiveras automatiskt när bilen saktar in – före färdbromsen.

Naturgasdrivna fordon
Iveco lägger stor vikt vid betydelsen av naturgas och har i dag Europas största utbud av CNG-fordon. Naturgastekniken har använts länge i Italien och utgör ett av Ivecos högst prioriterade forskningsområden.

Iveco är ledande i Europa inom konstruktion och marknadsföring av CNG-fordon, bland annat lastbilar, transportbilar och bussar för olika tillämpningar, främst körning i stadstrafik.

Medan Ivecos dieselfordon, som uppfyller de europeiska Euro V- och EEV-normerna, redan har mycket låga utsläppsnivåer, närmar sig naturgasmotorn gränsvärdena för Euro VI som kommer att träda i kraft för tunga nyttofordon och bussar från och med 2014.

Det stökiometriska förbränningssystemet (med ett kemiskt korrigerat luft/bränsle-förhållande), som kännetecknar naturgasmotorerna från FPT Industrial med trevägskatalysator, är baserat på en driftsäker och hållbar teknik som under en rad av år noga testats på lätta fordon. Detta system gör det möjligt att registrera avgasernas sammansättning och anpassa motorns funktion utifrån denna så att man uppnår en låg utsläppsnivå utan att det påverkar fordonets prestanda på ett negativt sätt.

Iveco håller också på att samla erfarenhet av hydrometan, en blandning av metangas och väte (upp till 30 %), som ger intressanta möjligheter att ytterligare sänka koldioxidutsläppen. Ivecos CNG-fordon kan redan köra på biometangas, en av de förnybara energikällor som har de mest lovande förutsättningarna för att reducera växthusgaserna.

ECOSTRALIS
ECOSTRALIS är Ivecos lösning på det växande behovet av miljövänligare varutransporter över långa sträckor.

ECOSTRALIS är ett miljövänligt och effektivt fordon som utvecklats med avseende på att sänka driftskostnaderna, och främst kostnaderna för bränsle, vilka står för nästan en tredjedel av en lastbils totala driftskostnader.

Genom att man kombinerar de tekniska förbättringarna på lastbilen med noggranna bedömningar av transportslag och genomsnittshastigheter kan ECOSTRALIS ge bränslebesparingar på upp till 10 %.

ECOSTRALIS finns i versionerna AS, AT och AD och är utrustad med en FPT Industrial Cursor 10-dieselmotorer på 420 hk (309 kW) och 460 hk (338 kW).

Iveco Glider
Iveco Glider-konceptet har funnit inspiration i iakttagelser av naturen. Det symboliserar en idealisk metamorfos av en örn, som under glidflygande landning förvandlas till ett glidflygplan och då den når marken till Iveco Glider. Glider är ett helt nytt koncept inom fordonsdesign med hög produktivitet och minimal miljöbelastning.

Konceptet vilar på två centrala aspekter: energieffektivitet och trivsel.

Maximal energieffektivitet uppnås på fyra sätt:

• ombordgenerering av förnybar energi

• återvinning av energi

• högeffektiv energiarkitektur

•  sänkning av rörelsemotståndet.

Ombordgenerering av förnybar energi
På Iveco Glider används solpaneler i lastbilen för att generera förnybar energi. Solpanelerna täcker en yta av ca 2 kvadratmeter på förarhyttens tak, som konstant blåses rent av luftströmmen så att maximal effektivitet garanteras liksom produktion av upp till 2 kWh energi om dagen.

Återvinning av energi
I naturen har utvecklingen belönat rationell energiförbrukning och reducering av energispill till ett minimum. Inspirerade av denna princip har Ivecos forskare utvecklat en del system som gör det möjligt att återvinna och utnyttja rörelseenergin, som annars skulle gå förlorad i form av värme vid inbromsningar, liksom motorns värmeenergi, som annars skulle gå till spillo via avgaserna och kylarna.

Det första systemet, som kallas Kinetic Energy Recovery System (KERS), återvinner tillräckligt med energi för att förse de flesta elektriska hjälpsystem med ström.

På Iveco Glider omvandlas värmen från avgaserna dessutom till elektrisk energi i ett termodynamiskt system baserat på en Rankine-cykel, som är ett slags kompakt och effektiv ångmaskin. En högeffektiv värmeväxlare, monterad på avgaslinjen direkt efter avgasbehandlingssystemet, används för att alstra tryck i en organisk vätskekrets, som fungerar även vid låga temperaturer.

Värmeåtervinningssystemet reducerar lastbilens bränslebehov med upp till 10 % på motorväg.

Den elektriska överskottsenergi som inte används av hjälpsystemen lagras i en särskild högenergiackumulator (Auxiliary Energy Unit) och kan användas som energikälla när lastbilen står stilla.

Högeffektiv energiarkitektur
Fullständig styrning av energin innebär inte bara reducering av energispillet utan även av energibehovet. Därför används på Iveco Glider ytterst energieffektiv hjälputrustning (så som elektrisk klimatanläggning med ”energy saving microclimate control”), en ny generations värmesystem, samt full-LED-belysning såväl invändigt som utvändigt.

Sänkning av rörelsemotståndet
Genom att hämta inspiration från den avancerade aerodynamik som möjliggör glidflygning har man utvecklat och implementerat flera lösningar som gör det möjligt att anpassa lastbilens aerodynamiska egenskaper efter dess uppgifter.

Ett nytt system för styrning av värmeenergin ombord på lastbilen (Smart Cooling) och användning av platta värmeväxlare gör det möjligt att aktivt styra det som kallas ”cooling drag” (Active Shutters) samt att minimera luftmotståndskoefficienten (Cw).

Den innovativa släpvagnskopplingen innebär inte bara automatisk tillkoppling av släpvagnen, utan i synnerhet att man medan fordonståget är i rörelse kan ändra avståndet mellan dragbil och släp och därigenom minska turbulensen och luftmotståndet.

Design och interiör
Designen utgör den mest effektiva tolkningen av aerodynamiken i den yttre utformningen, genom motorrummet och under lastbilen ända till det bakersta avgasrörets profil.

De utvändiga formernas aerodynamiska effektivitet understryks av de platta värmeväxlarna, vilka fungerar som sidospoilers.

Iveco Glider utmärker sig genom en ny tolkning av begreppet trivsel, som utvecklats med tanke på dem som ska visats i förarhytten. Inredningen i Iveco Glider är följaktligen utformad utifrån bästa möjliga tolkning av hyttens tre huvudfunktioner under fjärrtransporter:

• DRIVING, då ergonomin är synonym med säkerhet

• OFFICE, arbetsplatsen, där avancerad teknologi skapar större produktivitet

• HOME, där komfort och välbefinnande är oumbärligt.

För optimering av ”DRIVING”-funktionen har instrumentpanelen gjorts fast vid ratten och följer med när denna justeras, varför instrumentpanelen alltid är fullt synlig för chauffören oavsett rattens position. Instrumentpanelen är dessutom helt konfigurerbar och baserad på ett naturligt och intuitivt användargränssnitt som ger information på ett mycket tydligt och lättförståeligt sätt. Användargränssnittet kan även anpassas individuellt efter kundens behov eller typ av körning.

”OFFICE”-funktionen innefattar en modern och bekväm arbetsstation på passagerarsidan, där Smart Control-enheten kan konfigureras som en multifunktionsdator och användas på en konsol med bordsskiva, lådor och dryckeshållare.

En annan viktig faktor för välbefinnandet ombord är mikroklimatet. Avancerad luftstyrning i fråga om temperatur, hastighet, fuktighet och vällukt får chauffören att må bra.

Iveco Glider innehåller även en andningsbar instrumentpanel och bakvägg, utvecklade i samarbete med Rieter Automotive, som uppfyller användarens önskan om en programmerad, konstant temperatur utan luftströmmar som är koncentrerade till mindre områden av förarhytten.


Via ”HOME”-funktionen ger Iveco Glider föraren möjlighet att ägna sig åt sina fritidsintressen. En Hotpoint-Ariston ”Ivory”-multifunktionsbox inkluderar alla de funktioner som hör hemma i ett riktigt kök, från förvaring och tillagning av mat till diskning.

Sovutrymmet utmärker sig genom en konfigurerbar koj som kan fällas upp så att den inte upptar plats när den inte används och som kan ställas in till önskad höjd när man ska sova.

Tack vare utvecklingen inom Total Space Management kan området längst bak i hytten användas för avkoppling, fysisk träning, filmvisning eller läsning – allt efter användarens önskemål.

Stolarna i Iveco Glider förtjänar ett särskilt omnämnande. De utgör ett ”koncept i konceptet” utformade som en ny generations sätessystem, som kombinerar ergonomi och konfigurerbarhet, stil och funktionalitet, exklusiva och underhållsvänliga material.

Iveco Glider bjuder på avancerade lösningar även när det gäller belysning och 3D-akustik. Belysningen i hytten är en kombination av ambient belysning och punktbelysning, förverkligad med hjälp av den senaste LED-tekniken som ger minskad energiförbrukning, bättre prestanda och längre livslängd. Den ambienta belysningen är framtagen speciellt för körning respektive avkoppling. Under körning tröttar den ambienta belysningen inte ut föraren, medan den under viloperioderna ger honom chans att återfå energin och leva i samspel med lastbilen. Slutligen underlättar punktbelysningen alla de sysslor som fordrar koncentrerad belysning i de områden av hytten där föraren arbetar.

Persontransporter
För att leva upp till sitt kall om att vara en nyskapande tillverkare arbetar Irisbus ihärdigt med att tillgodose de allt större kraven hos de kunder som lägger vikt vid säkerhet, komfort och miljövänlighet.

Citelis
På Challenge Bibendum 2011 kommer Iveco Irisbus att ställa ut sin Citelis-stadsbuss i 12-metersversionen med en ny generations avancerad framdrivningsteknik: diesel-elektrisk seriell hybrid.
Denna typ av framdrivning är perfekt för passagerartransporter i städer. Den kan sammanfattande beskrivas som ett elektriskt drivsystem med batteriladdare ombord i bussen. Beroende på driftförhållandena ger hybridsystemet en bränslebesparing på upp till 39 %, och samma sak gäller för koldioxidutsläppen. Dessutom uppnår man en minskning på 50 % av NOx-emissionerna (kväveoxid).

Under acceleration kan strömmen från elgeneratorn kompletteras med ström från batterierna. Vid konstant hastighet används inte batterierna, eftersom strömmen från generatorn är tillräcklig för att upprätthålla hastigheten.

Vid fartminskning fungerar elmotorn som generator och återvinner kinetisk energi och laddar batterierna. När fordonet stannar stängs dieselmotorn av och det sker inte längre några avgasutsläpp, vilket ger en ytterligare bränslebesparing och en avsevärd reducering av miljö- och bullerföroreningar. Vid start förser batterierna generatorn med ström och startar om dieselmotorn så snart chauffören trampar på gaspedalen.

Citelis Hybrid finns även i en 18 meters version med en FPT Industrial Tector 6-dieselmotor på 300 hk (220 kW) kombinerad med en elmotor på 200 kW.

Magelys Pro
Magelys intar en framträdande position bland lyxturistbussarna tack vare sina enastående prestanda. Som senaste tillskott till Magelys-familjen riktar sig Magelys Pro till turistsektorn och inkluderar alla de medfödda kvaliteter som kännetecknar Magelys-familjen.

Magelys Pro finns i två längder (12,2 m och 12,8 m) med plats för 53 respektive 57 passagerare. Den är utrustad med en Fiat Industrial Cursor 10 Euro V-dieselmotor på 380 hk (280 kW) och en ZF6S 1600 6-stegs mekanisk växellåda, eller med en motsvarande dieselmotor på 450 hk (330 kW) och ZF AS-Tronic 12-stegad automatlåda med ett högt vridmoment även vid låga varvtal.

Magelys Pro har full luftfjädring och individuell framhjulsupphängning. Fantastiskt väggrepp, perfekt riktningskontroll, inget rullande eller stampande – detta är de viktigaste fördelarna med denna fjädring, som ger maximal passagerarkomfort.

Iveco
Iveco, ett bolag i Fiat Industrial-koncernen, utvecklar, tillverkar och marknadsför ett brett spektrum av lätta, medeltunga och tunga yrkesfordon, entreprenadfordon, bussar för stads- och linjetrafik samt specialfordon för brandbekämpning, terränguppgifter, militär och civilförsvar.

Iveco har ca 25 000 anställda och 24 produktionsföretag i 10 länder över hela världen och tillämpar den senaste teknologin, utvecklad vid 6 forskningscenter. Förutom i Europa finns Iveco i Kina, Ryssland, Australien och Latinamerika. Ca 5 000 försäljningskontor och servicecenter i över 160 länder garanterar teknisk support överallt på jorden där en Iveco-lastbil är i arbete.